W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Historia Imprezy masowe i koncerty Informacje

Uroczystość nazwania ronda imieniem Tadeusza Ryczaja

Uroczystość nazwania ronda przy skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i Wojska Polskiego (Brama Główna SSE) imieniem Tadeusza Ryczaja odbędzie się dnia 27.08.2022 r. o godz. 14.00.

Zapraszamy na nią wszystkich, którzy zechcą w ten sposób uczcić pamięć Dyrektora.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Mielca,

28 sierpnia minie 91 rocznica urodzin Tadeusza Ryczaja – mielczanina, który jak
niewielu obywateli naszego miasta, szczególnie zapisał się w historii Mielca. Tworzył ją
przez prawie ćwierć wieku, będąc dyrektorem WSK PZL Mielec w latach 1966-1989.

Tadeusz Ryczaj urodził się 28 sierpnia 1931 r. w Kowlu na Wołyniu. W 1939 r. po aresztowaniu przez Rosjan jego ojca, zabitego później w Ostaszkowie, przyjechał z matką do Malinia koło Mielca. W Mielcu ukończył liceum i podjął pracę w WSK, następnie ukończył studia w SGPiS, cały czas pracując w WSK i awansując od szeregowego księgowego, poprzez kierownika, zastępcę dyrektora naczelnego ds. ekonomicznych, by w roku 1966 zostać powołanym na stanowisko dyrektora naczelnego WSK Mielec. Nie był więc dyrektorem  „przyniesionym do Mielca w teczce”, jak to było regułą w tamtych czasach i jak to dzieje się dzisiaj.  

W czasie pełnienia przez Niego funkcji dyrektora, nastąpił niebywale szybki rozwój WSK. Budowano nowe hale, uruchamiano nowe produkty, tak lotnicze, jak i z dziedziny motoryzacji.

Nowoczesne technologie wymagały odpowiedniej kadry. Zbudowano system szkolnictwa zawodowego i ogólnego. W latach siedemdziesiątych załoga WSK była najlepiej wykształcona w Polsce. W 1966 r. pracowało tu 130 osób z wyższym wykształceniem, a w 1988 r.- 2000 osób, z których duża część wykształciła się w czterech filiach wyższych uczelni. Nastąpił również wzrost zatrudnienia z 12000 osób zatrudnionych w 1966 r. do 20000 w 1989.

Dyrektor Ryczaj był mecenasem rozkwitu Klubu Stali Mielec, jego sukcesów w różnych dyscyplinach, ale największych w piłce nożnej. W tamtych czasach nie było Polaka, który by nie kojarzył Mielca z piłką nożną i samolotami.

W 1975 r. dyrektor Tadeusz Ryczaj powołał Dział Inwestycji Nieprzemysłowych, którego zadaniem była obsługa projektowo – inwestycyjna zadań związanych z miejskim budownictwem mieszkaniowym, w tym oczyszczalni ścieków, nowego układu komunikacyjnego miasta, czy źródła energii, dróg, żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów kultury, rozbudowa ośrodka sportowego, przychodni zdrowia, ośrodków wypoczynkowych. W latach 1975- 1984 oddano do użytku ponad 4 tys. mieszkań. Znacząco wzrastała również liczba mieszkańców Mielca: od 22100 w roku 1960 do 61900 w roku 1990.

Działalność Dyrektora Ryczaja, przypadała na bardzo trudny okres przemian społeczno -politycznych i gospodarczych w Polsce, stąd nie dziwią różne oceny jego wyborów i faktów związanych z działalnością  jako dyrektora, które były i są prezentowane w różnych grupach społecznych mieleckiego środowiska. Pamiętamy jednak, że poruszając się w realiach tamtych lat, sprawnie zarządzał WSK PZL Mielec, który to zakład w znacznej mierze rozwinął materialną i społeczną strukturę miasta oraz zdecydował o znaczeniu i wielkości Mielca.

Stworzył także bardzo mocne podstawy kadrowe i infrastrukturalne dla sukcesu pierwszej w Polsce specjalnej strefy ekonomicznej, powstałej w nowej rzeczywistości po upadku WSK.

 Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej reprezentuje tę część mielczan, która Dyrektora Ryczaja ocenia bardzo wysoko, stąd też nasza inicjatywa, aby oficjalnie i w szczególny sposób wpisać imię Dyrektora Ryczaja w historię Mielca. Stanie się to poprzez nadanie jego imienia rondu z najbardziej charakterystyczną rzeźbą miejską – “LOTEM” – nieformalnym godłem naszego miasta

Rada Miasta Mielca podjęła, większością głosów, decyzję o takiej formie uczczenia pamięci dyrektora Tadeusza Ryczaja. Zatwierdził ją Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, kończąc wieloletnią batalię formalno-prawną części mielczan, reprezentowanej przez Komitet Obywatelski.

Chcielibyśmy, aby z chwilą nazwania przyfabrycznego ronda imieniem Tadeusza Ryczaja,
pochylić się w zadumie nad naszą wspólną przeszłością i wykorzystać ją nie do prowadzenia sporów, ale dla wspólnej pracy na rzecz dalszego rozwoju Mielca.

W imieniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej jego Zarząd:

1.     Wacław Świerczyński

2.     Mieczysław Struzik

3.     Andrzej Talarek

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Bezpieczne Wakacje – działania policjantów

Wiadomości Mielec

Mali Rzeszowiacy na Jarmarku Ludowym

Wiadomości Mielec

Mielczanin Roku 2023 według czytelników Korso

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa