W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Urząd Miasta: Aktualizacja Planu Gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Miejska Mielec w III kwartale 2017r. planuje aktualizację listy zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca (PGN).

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie instytucje, podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne mające zamiar realizować projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej do zgłaszania planowanych przedsięwzięć do PGN.

Przedmiotowe zgłoszenie będzie podstawą do aktualizacji PGN oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty. Wpisanie przedsięwzięć/projektów warunkuje wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do dokumentu, dając możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas oceny wniosków przez instytucje organizujące konkursy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca jest dokumentem wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zintegrowanym planem działań mającym na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015-2025. Zakres tematyczny Planu odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, przedsiębiorstw, budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. Zaproponowane działania powinny przynieść miastu efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza czy redukcji zużycia energii.  

 

Zgłoszenia prosimy przedkładać na podstawie pisemnego wniosku, który powinien zawierać:

  1. Nazwę i przeznaczenie obiektu.
  2. Adres obiektu.
  3. Rok budowy obiektu.
  4. Powierzchnię użytkową i całkowitą obiektu.
  5. Roczne zużycie i koszty: energii elektrycznej, gazu ziemnego, ogrzewania (węgiel, drewno, paliwa, sieć ciepłownicza).
  6. Liczbę punktów oświetleniowych oraz liczbę żarówek w obiekcie, w tym energooszczędnych.
  7. Kartę projektu.
  8. Planowany do osiągnięcia wskaźnik (zakładany efekt redukcji energii elektrycznej MWh/rok oraz zakładany efekt redukcji CO2/rok).

 

Wnioski z propozycjami zadań należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Mielca, w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter Urzędu Miejskiego) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec. Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2017r.

 

Urząd Miasta Mielec

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Gala “Młodzi Nieprzeciętni” 2024 [FOTO]

Wiadomości Mielec

SP 6 Mielec – 11 drużyną w Polsce

Wiadomości Mielec

Wystartowały obrady III sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa