W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Urząd Miasta komentuje wczorajszą konferencję prasową w sprawie Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych

W związku z wydanym oświadczeniem  z dnia 23.10.2019r. podczas zorganizowanej konferencji prasowej, w którym wskazujecie Państwo na brak zrozumienia stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie budowy pomnika, poniżej przedstawiam informacje w przedmiotowej sprawie.

  1. Podkreślenia wymaga fakt, że Prezydent Miasta Mielca nie jest przeciwny idei budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Mielcu.
  2. Wydany komunikat Urzędu Miasta Mielec w dniu 18.10.2019r. dotyczył lokalizacji Pomnika Żołnierzy Wyklętych, co do której decyzję podjął pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Mielca Pan Fryderyk Kapinos zawierając umowę w dniu 16.11.2018r.
  3. Treść w/w komunikatu z dnia 18.10.2019r. dotycząca braku dokumentacji, na podstawie której została wydana zgoda na budowę w centralnej części Górki Cyranowskiej odnosi się do stanu faktycznego na dzień podpisania umowy w dniu 16.11.2018r, o czym świadczy wskazana informacja w komunikacie, że nie są znane argumenty, którymi się kierował Pan Fryderyk Kapinos wydając zgodę na zmianę lokalizacji.
  4. Temat dotyczący procedur formalno-prawnych w zakresie pozwolenia na budowę pomnika, będących konsekwencją w/w umowy z dnia 16.11.2018r. nie był przedmiotem komunikatu Urzędu Miasta, który odnosił się stricte do decyzji związanej ze zmianą lokalizacji (umowa wraz ze wskazaniem konkretnego miejsca pomnika).

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również informacje przekazane przez Państwo podczas konferencji w dniu 23.10.2019r. wskazać należy, że wyrwanie z kontekstu komunikatu Urzędu Miasta treści dotyczącej braku dokumentacji na podstawie, której budujecie Państwo daleko idące, wprowadzające w błąd twierdzenia- jest nieetyczne.

Odnosząc się do wydanego Oświadczenia Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w Mielcu z dnia 23.10.2019r. wyjaśnić należy, że nie można mówić o braku zmiany lokalizacji pomnika. Wskazują Państwo w oświadczeniu, że „Nie ma żadnej zmiany lokalizacji pomnika. Budowa od początku realizowana jest zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w Mielcu nr XXVII/272/2016 z dnia 28 listopada 2016r. na wyznaczonej tą uchwałą działce nr 1455/1”. W powyższej sprawie zebrano następujące informacje.

  1. 22 listopada 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Mielcu. Podczas posiedzenia Pan Romuald Rzeszutek ze Stowarzyszenia Klub Historyczny Prawda i Pamięć przedstawił ideę budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych. Co ważne, przedstawił także koncepcję wyglądu pomnika oraz jego usytuowanie na zboczu Góry Cyranowskiej od strony Al. Niepodległości (źródło: Protokół Nr 21/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.).
  2. 28 listopada 2016 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Mielcu Pan Romuald Rzeszutek przedstawił pomysł budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych. Pan Rzeszutek wskazywał wówczas lokalizację pomnika – bok Górki Cyranowskiej. Podczas sesji padały pytania dotyczące miejsca usytuowania monumentu, wśród rozważań pojawiały się propozycje dotyczące budowy pomnika w innym miejscu, na przykład na placu AK. Pan Rzeszutek skomentował sprawę następująco: „[…] Nie jest to moda, to swoista reinkarnacja żołnierzy i tej idei. Natomiast zawsze mogą być opinie, ktoś może mieć wątpliwości co do miejsca. Jest to miejsce piękne, reprezentacyjne, które widać z ulicy, jest tam miejsce na zadumę w oddaleniu od parku rozrywki na zboczu góry. Pomnik nie będzie miał aż takiej dużej wagi, żeby mógł się przewrócić. Wizualizacja przedstawia pomnik na brzegu góry, jednak on będzie stał przy brzegu, będzie w pewnym oddaleniu […]”(XXVII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.11.2016, źródło: Mielec.tv). Na podstawie wizualizacji oraz dyskusji, radni wyrazili zgodę na wzniesienie Pomnika Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w Mielcu.
  3. Do 16 listopada 2018 roku, czyli do dnia podpisania umowy o udostępnieniu terenu pod inwestycję, nie zaszły żadne zmiany dotyczące lokalizacji pomnika. W świadomości mieszkańców Mielca zapisał się obraz pomnika na boku Górki, wizja ta rozpowszechniana była przez dwa lata. Na profilu Facebook „Budowa Pomnika Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w Mielcu”, jeszcze 27 kwietnia 2019 roku opublikowane zostało zdjęcie pomnika posadowionego na szczycie Górki, od strony al. Niepodległości oraz zwróconego w stronę ulicy.

Wobec powyższego wywieść należy, że wolą radnych podejmujących powyższą uchwałę była zgoda na budowę pomnika w proponowanym wówczas miejscu.

Jeszcze raz podkreślam, że nie podważam idei budowy pomnika. Ze względu na liczne pytania mieszkańców, których zaskoczyła budowa pomnika przy bramie na Górce Cyranowskiej, a także ze względu na prośby dziennikarzy o udostępnienie dokumentacji (np. wyniki badań gruntu), podczas ostatniego spotkania w dniu 17.10.2019r. zależało mi na zdobyciu informacji u źródła, czyli od pomysłodawców projektu. Uważam, że mieszkańcy Mielca powinni byli zostać poinformowani o konkretnych planach Stowarzyszenia Klub Historyczny Prawda i Pamięć. Mieszkańcom powinno było się stworzyć szansę wyrażenia swojej opinii na temat obecnej lokalizacji pomnika.

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze rangę przedsięwzięcia, słuszność
i konieczność kontynuacji rozpoczętych działań, celem zaprzestania tworzenia negatywnych okoliczności budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski zaprasza przedstawicieli komitetu na ponowne spotkanie. Otwarty dialog, współpraca, bieżąca wymiana informacji
z pewnością przyczyni się do osiągnięcia wspólnego celu.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Humanizacja zwierząt domowych: to moda czy norma?

Wiadomości Mielec

Dni Wampierzowa w tym roku intensywnie Powitały Lato [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

PZL Mielec nadal sponsorem Klubu FKS Stal Mielec S.A.

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa