Slider

W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po miejscowościach, często narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, mieszkańców, a szczególnie dzieci.

W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez mieszkańców. Bardzo często właściciele czworonogów nie trzymają ich na uwięzi, w kojcu czy zamkniętej posesji, pozwalając psom biegać samowolnie po wsi.

Wójt Gminy przypomina, że za psa zawsze odpowiada jego właściciel i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga.

Zgodnie z § 15 i 16 Regulaminu utrzymywania czystości i porządku w gminie Padew Narodowa osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

– zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

– sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru, jeżeli nie są uwiązane

– zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się psa poza jego teren.

W myśl art. 10 ust. 2 i 2a, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy podlega karze grzywny.

Wójt Gminy zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy, aby nie zapominali o swoich czworonogach i skuteczne zabezpieczali furtki i ogrodzenia posesji, tak by psy nie mogły jej opuszczać bez właściciela. Psy nie mogą biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.

Informujemy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiło się szereg firm i kancelarii prawniczych, które reprezentują osoby pogryzione przez psy, bronią ich praw w sądzie i skutecznie odzyskują odszkodowania od właścicieli zwierząt.

Wójt Gminy Padew Narodowa

Robert Pluta

UG Padew Narodowa

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider