W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

V Liceum Ogólnokształcące podpisało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskiem

20 listopada 2017 r. Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu – mgr Jacek Wiśniewski podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Filologicznego – dra hab. prof. UR Zenona Ożoga oraz z Wydziałem Socjologiczno – Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Socjologiczno – Historycznego – dra hab. prof. UR Pawła Gratę.

Współpraca ta ma na celu podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty dydaktycznej V LO oraz promocję kierunków kształcenia realizowanych na wspomnianych wydziałach. Cele te będą realizowane w ramach wspólnych działań obejmujących:

– udział uczniów Szkoły w wybranych wykładach, konferencjach, kongresach i innych przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski,
– realizowanie wspólnych spotkań, wykładów otwartych, debat, konferencji z udziałem studentów i pracowników Uczelni,
–realizacjępraktyk dla studentów,
– udział w doskonaleniu programów kształcenia,
– współpracę przy organizacji konkursów tematycznych,
– wymianę dobrych praktyk pomiędzy szkolnictwem ponadgimnazjalnym a środowiskiem naukowym,
– działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku obu instytucji.

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa