W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

W 2026 roku oddany ma być do użytku dworzec PKP w Mielcu

Krystyna Skowrońska: dworzec kolejowy w Mielcu w 2026 roku. Podziękowanie od ministra. Presja ma sens!


9 marca 2023r. z Ministerstwa Infrastruktury otrzymałam odpowiedź na moją interpelacje poselską (z dn. 8 lutego 2023r.), w której dopytywałam m.in. o to, kiedy ostatecznie zostanie oddany do użytku dworzec PKP w Mielcu. Minister Andrzej Bittel odpowiedział: dworzec będzie oddany do użytku w 2026 roku.
Po tym, gdy w roku 2007 wykreślono linię kolejową L-25 (na odcinku Dębica – Stalowa Wola – Rozwadów przez Mielec) jako linię o specjalnym znaczeniu państwowym, w 2009 roku zwróciłam się z interpelacją do Ministra Infrastruktury o wpisanie L-25 do wykazu linii o znaczeniu państwowym. W 2013 roku zorganizowałam w Mielcu spotkanie z sejmową Komisją Infrastruktury i ministrem Andrzejem Masselem o konieczności rewitalizacji linii Dębica – Mielec.
W latach: 2016, 2018, 2020, występowałam z interpelacjami zarówno o remont linii kolejowej Dębica – Rozwadów przez Mielec, jak i w latach: 2021, 2022, 2023 o remont mieleckiego dworca, o ujęcie go w Programie Inwestycji Dworcowych.
Obecnie na wyremontowanej trasie kolejowej z Dębicy do Padwi Narodowej przez Mielec pociągi jeżdżą kilka razy dziennie (w Mielcu to łącznie 8 odjazdów do Dębicy czy Padwi Narodowej).
Natomiast minister Andrzej Bittel z Ministerstwa Infrastruktury w odpowiedzi na ostatnią moją interpelację nt. remontu dworca w Mielcu, napisał – cyt.: chciałbym wyrazić wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie Pani Poseł na rzecz przywrócenia funkcjonowania linii kolejowej nr 25 na odcinku Dębica – Mielec.
Miło otrzymywać podziękowania. A teraz czekamy na otwarcie dworca!

Krystyna Skowrońska
Poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z remontem i modernizacją budynku dworca kolejowego w Mielcu.


Krystyna Skowrońska
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z remontem i modernizacją budynku dworca kolejowego w Mielcu.
Szanowny Panie Ministrze,
po tym, gdy w roku 2007 wykreślono linię kolejową L-25 ( na odcinku Dębica – Stalowa Wola – Rozwadów przez Mielec) jako linii o specjalnym znaczeniu państwowym, w 2009 roku zwróciłam się z interpelacją do Ministra Infrastruktury o wpisanie L-25 do wykazu linii o znaczeniu państwowym. W odpowiedzi była odmowa.
W roku 2013 roku zorganizowałam spotkanie w Mielcu z sejmową Komisją Infrastruktury i ministrem Andrzejem Masselem o konieczności rewitalizacji linii kolejowej Dębica – Mielec, linii, która była już nieczynna. Wówczas wypracowano wnioski o potrzebie rewitalizacji tej linii kolejowej. O potrzebie przywrócenia kolei na tym odcinku wielokrotnie konsultowałam się z lokalnym samorządem.
Po raz kolejny z interpelacją w sprawie modernizacji linii L-25 i dworca w Mielcu (dworzec – z odpowiedzi: obecnie nie ma w planie remontu) – wystąpiłam w roku 2016.
Od roku 2018 rozpoczęto prace związane z rewitalizacją linii kolejowej Dębica – Mielec – Padew Narodowa.
W tym samym roku w interpelacji w sprawie inwestycji w zakresie modernizacji istniejących dworców kolejowych w ramach „Programu inwestycji dworcowych na lata 2017 – 2023”, pytałam o remont dworca w Mielcu.
W roku 2020 w kolejnej interpelacji poselskiej pytałam o Program Inwestycji Dworcowych i dworca w Mielcu. z pytaniem: czy dworzec w Mielcu znajdzie się w Programie Inwestycji Dworcowych w latach 2016 – 2023. Ten sam temat – dworca w Mielcu podjęłam w interpelacji do Prezesa Rady Ministrów w roku 2021. Poinformowano mnie, że może się to stać w latach 2024 – 2030).
We wrześniu 2021 roku oficjalnie otwarto linię kolejową na odcinku Mielec – Dębica. Niestety, dworzec w Mielcu był i jest nieczynny. Stąd moje kolejne interpelacje, aż do 2022 roku, gdy zostałam poinformowana, że: „Zarząd PKP S.A. 2 sierpnia 2022 r., włączył budynek dworca w Mielcu do obecnie realizowanego Programu Inwestycji Dworcowych. Aktualnie przedsięwzięcie jest w fazie przygotowania tzn. trwają prace nad ustaleniem ostatecznego zakresu inwestycji oraz zawarciem przez PKP S.A. ewentualnego porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, związanego z realizacją inwestycji. Po zakończeniu prac przygotowawczych możliwe będzie ustalenie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania. Zamierzeniem Spółki jest przeprowadzenie inwestycji w najkrótszym horyzoncie czasowym, umożliwiając przywrócenie dworca do użytkowania w kształcie zapewniającym dostosowanie do bieżących wymogów i potrzeb.”
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedzi na pytania:

 • Czy ustalony jest przez PKP S.A. ostateczny zakres inwestycji związanej z dworcem PKP w Mielcu?
 • Kiedy dworzec PKP w Mielcu może zostać przywrócony do użytkowania dostosowując go do bieżących wymogów i potrzeb podróżnych?
    • Krystyna Skowrońska
     Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskie
     j
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Policjanci schwytali dwa agresywne psy

Wiadomości Mielec

Złote Gody seniorów w Mielcu [FOTO]

Wiadomości Mielec

Mielecka szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa