W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

W szkołach odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Na początku lutego w mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.

Uchwałę o utworzeniu swojego młodzieżowego odpowiednika w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieleckiej młodzieży i zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne, Rada Miejska podjęła na sesji we wrześniu ubiegłego roku.

Radni miejscy i urzędnicy często potrzebują wymienić poglądy z różnymi osobami na temat swoich pomysłów i rozwiązań ważnych problemów. Rolą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu będzie wyrażenie opinii na temat spraw dotyczących młodych ludzi, które są planowane przez władze lokalne, czyli przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu.

Taki dialog pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami władz lokalnych pomaga lepiej zrozumieć potrzeby młodych ludzi i tym samym pozwala podjąć właściwe decyzje. Dlatego ważne jest, by członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej interesowali się sprawami miasta Mielca, bo ich zadaniem będzie doradzanie władzom miejskim w sprawach dotyczących młodych ludzi.

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu wejdzie 25 radnych, wybieranych w mieleckich szkołach podstawowych (z klas IV-VIII) i ponadpodstawowych oraz w szkołach niepublicznych. Mogą to być osoby w wieku od 13 do 18 lat, którzy są mieszkańcami miasta Mielca. Uczniowie wybierają jednego lub dwóch przedstawicieli spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu tajnym, czyli na kartach do głosowania. Zgłaszanie kandydatów dokonuje się na krótkim formularzu. Każdy kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 30 uczniów szkoły, w której kandyduje.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. W trakcie posiedzeń Młodzieżowa Rada Miejska będzie debatować, inicjować działania, doradzać władzom i wyrażać swoje zdanie na temat decyzji, których skutki dotyczą młodych ludzi.

Więcej informacji na temat Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawimy osobom zainteresowanym i kandydatom na spotkaniu online w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 17:30. Link do spotkania zostanie udostępniony poprzez szkoły.

Wzór formularza wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz listą poparcia dostępny jest na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 21 stycznia 2022 r. (czwartek) w sekretariacie danej szkoły.

Następnie od 26 stycznia 2022 r. do dnia przed wyborami w szkole kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą, czyli mogą przedstawiać swój program wyborczy, wywieszać plakaty, rozdawać ulotki informacyjne. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone po przeliczeniu głosów przez Szkolną Komisję Wyborczą.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa