W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Imprezy masowe i koncerty Kultura i nauka Materiały video Wywiady

W Szkole Muzycznej odbyło się spotkanie Wiceministra Sprawiedliwości z Prezydentem Rzeszowa [FOTO, VIDEO]

W dniu 26.09.2019 w Państwowej Szkole Muzycznej w Mielcu odbyło się spotkanie Wicemister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. Magdaleny Gawin i Wiceministra Sprawiedliwości dr hab. Marcina Warchoła z Prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem w sprawie przekazanie samorządowi Rzeszowa Zamku Lubomirskich, gdzie mieści się Sąd Okręgowy i przekazania przez miasto Rzeszów nieodpłatnie działki pod budowę nowego budynku sądu.

Po spotkaniu w Sali Królewskiej odbył się symboliczny koncert uczniów PSM w Mielcu z okazji Roku Stanisława Moniuszkowski, a następnie Wiceminister Kultury zaprezentowała założenia „Programu rewitalizacji obiektów modernistycznych w Polsce” w tym również takich jak w Mielcu.

Koncert rozpoczęła Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, która nawiązując do ROKU MONIUSZKOWSKIEGO, wykonała znaną pieśń Stanisława Moniuszki: „Znaszli ten kraj”. Wystąpili: Marcin Pokusa – śpiew, a orkiestrą dyrygował Ryszard Kusek.

Następnie prowadząca całe wydarzenie: Pani Jadwiga Huber powitała przybyłych gości, publiczność i media.

Po uroczystym powitaniu gości głos zabrał dr Ryszard Kusek, podkreślając sukcesy szkoły w pozyskiwaniu środków unijnych na remonty i rewitalizację szkoły, jak również sukcesy w pozyskiwaniu środków na wyposażenie szkoły w niezbędnie instrumentarium, sprzęt audio-video i wiele innych ważnych sprzętów niezbędnych do rozwoju szkoły artystycznej, podkreślając ogromny wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych podmiotów we wspieraniu szkół artystycznych w tym zakresie. Dyrektor podkreślił również, że dotychczasowe działania szkoły dotyczące spraw materialnych były niezwykle istotne, ale najważniejszy cel, który został osiągnięty to stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju artystycznego uczniów szkoły, młodych artystów. Na koniec przywołał szczególną rolę komunikacji, która jak stwierdził, ważna jest zarówno w muzyce, jak i w architekturze oraz wyraził nadzieję, że takie działania MKiDN wspierające muzykę i inne dziedziny sztuki i architektury służą i będą służyć rozwojowi zarówno obecnemu społeczeństwu, jak i przyszłym pokoleniom.

Następnie Wojewódzki Konserwator Zabytków Beata Kot reprezentująca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odczytała list Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. Magdalena Gawin skierowany do uczestników tego spotkania, w którym zostały podkreślone działania MKiDN dotyczące ochrony architektury modernistycznej w Polsce, a także przywołane zostały te obiekty, które powstały w tym okresie w naszym mieście Mielcu.

Następnie głos zabrał Kierownik działów: archeologii, etnografii, historii i sztuki Muzeum Regionalnego w Mielcu Krzysztof Haptaś, który przedstawił zebranym prezentację zawierającą m.in. fotografie architektury modernistycznej w Mielcu według pierwotnego wyglądu i ich stan obecny. Podkreśli znaczenie tych obiektów szczególnie w okresie powstawania Centralnego Okręgu Przemysłowego w naszym mieście i znaczenia, jakie wywarł każdy z powstałych obiektów dla ówczesnej społeczności.

Z kolei głos zabrał Wiceminister Sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł, który podkreślił obecnie działania rządu zmierzające do rewitalizacji obiektów modernistycznych w Polsce i podkreśli na przykładzie miasta Mielca, jak ważne mogą być działania w tym zakresie zmierzające do przywrócenia świetności takim obiektom. Podkreślone zostało również to, że takie spotkania mogą stać się nowym otwarciem, by zadbać o piękną kulturę modernistyczną, która jest również i dziś nie zawsze doceniana, ale bardzo inspirująca. Minister wyraził również nadzieję, że takich spotkań będzie więcej i podkreślił, że za tym już idą konkretne działania MKiDN zmierzające do kompleksowej rewitalizacji tego typu obiektów w Polsce.

Koncert zakończyła muzyka Stanisława Moniuszki. Orkiestra pod dyrekcją Ryszarda Kuska wykonała dwie pieśni: Prząśniczkę i Krakowiaczka. Jako soliści zaprezentowali się: Maria Miś – uczennica klasy śpiewu solowego Pani Jadwigi Huber oraz Marcin Pokusa – nauczyciel PSM II stopnia.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości