W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Galerie Materiały video Wywiady

Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZM [FOTO, VIDEO]

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej podsumowało rok 2019

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof.  Władysława Szafera w Mielcu zwołane przez Zarząd Towarzystwa na dzień 29 lutego 2020  dokonało podsumowania wyników uzyskanych przez Towarzystwo w roku 2019.

Licznie zebranych członków oraz sympatyków Towarzystwa przywitał  prezes Zarządu TMZM- Janusz Chojecki. Szczególnie ciepło powitał Członków Honorowych TMZM: Jerzego Kazanę- osobę wybitnie zasłużoną dla TMZM jako  jego były długoletni prezes, Józefa Witka- postać wybitnie zasłużoną dla TMZM, Ziemi Mieleckiej i Polskiej Kultury,  członka honorowego Klubu Miłośników Lotnictwa- Józefa Roguza- osobę bardzo zasłużoną dla mieleckiego oraz polskiego lotnictwa.

Następnie prezes Janusz Chojecki przywitał imiennie przybyłych gości:  Radnych Rady Powiatu i Miejskiej Rady poprzedniej i obecnej kadencji: Józefa Smacznego- Radnego Rady Powiatu-przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, przewodniczącego FOPPM,  Zdzisława Nowakowskiego- b. wieloletniego Przewodniczącego Rady Miejskiej, obecnego Radnego Rady Miejskiej, Dyrektora CKP i DN, Z-cę Dyrektora SCK ds. Biblioteki- Jolantę Strycharz, prezesa Stowarzyszenia PROMLOT – Kazimierza Szaniawskiego- osobę niezwykle zasłużoną dla mieleckiego i polskiego lotnictwa;  Przewodniczącego Koła SIMP przy PZL Mielec – dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego, prezesa Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Elżbietę Kwiatkowską, przewodniczącą Mieleckiej Rady Seniorów – Stanisławę Rzeźnik, prezesa Stowarzyszenia Przecławski Krąg – Józefę Krzak, Bronisława Kowalczuka, b. wieloletniego, niezwykle skutecznego, Sekretarza  TMZM, bardzo zasłużonego żołnierza i oficera i mieleckiego społecznika, dr Jacka Krzysztofika-b. wiceprezesa TMZM, Teresę Stępczyk- b. Skarbnika TMZM.

Prezes Janusz Chojecki przywitał  wiernych przedstawicieli sponsorów TMZM, w szczególności w osobie Pana  JANA MADEJCZYKA, członka TMZM, dziękując Mu za udzielane TMZM wieloletnie wsparcie.  

Następnie słowa powitania prezes Janusz Chojecki skierował do przedstawicieli lokalnych mediów obecnych na Walnym Zebraniu.

Prezes Chojecki  przywitał wszystkich licznie przybyłych na dzisiejsze Walne Zebranie członków i sympatyków TMZM. 

Po spełnieniu ważnych kwestii proceduralnych prowadzący Walne Zebranie Józef Witek udzielił głosu prezesowi Zarządu –Januszowi Chojeckiemu, który złożył obszerne sprawozdanie, zarówno merytoryczne jak też finansowe z działalności Zarządu w roku 2019.

Z  ważniejszych programów i projektów  merytorycznych zrealizowanych przez Zarząd TMZM w ub. roku prezes Chojecki wymienił tylko najważniejsze z nich: 

 1. A. Realizacja IV edycji zadania publicznego „Pieczęć Zasług Obywatelskich-Sigillum Meriti Civilis-razem na rzecz wybitnych postaci Ziemi Mieleckiej. Ubiegłoroczny laureatami zostali: Bracia Działowscy (Stanisław i Mieczysław-protoplaści polskiego i mieleckiego lotnictwa oraz Anna Kolisz- twórczyni marki ANKOL-Wiceprezes Zarządu Firmy ANKOL, Sp. z o.o.- zwolenniczka strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, którą Firma Ankol realizuje niemalże od początku swojego istnienia. Wybór laureatów dokonany został przez Kapitułę składającą się z przedstawicieli Prezydenta Miasta Mielca, Starosty Mieleckiego oraz Zarządu TMZM. Uroczyste wręczenie Pieczęci Zasług Obywatelskich odbyło się w Sali Królewskiej PSM I i II stopnia w Mielcu, podczas koncertu dedykowanemu Jubileuszowi 55-lecia TMZM. Podczas jubileuszowych uroczystości wicewojewoda Podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz wręczyła zasłużonym członkom TMZM odznaczenia państwowe i resortowe. Złote Krzyże Zasługi otrzymali:  Jadwiga Klaus, Zbigniew Wicherski, a odznaki honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Wiesław Kulikowski, Józef Witek, Piotr Durak, specjalne wyróżnienie MK i DN otrzymał Janusz Wyzina. Brązowy Krzyż Zasługi przyznany został przez Prezydenta RP Teresie Pyzik (odbierze go przy najbliższej okazji)

B.  Koncert „Po nocnej rosie …”- pieśni Stanisława Moniuszki w Mielcu

18 maja 2019 roku odbył się wspaniały koncert zorganizowany z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, którego współorganizatorem byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, Akademia Muzyczna w Krakowie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mielcu. Koncert zatytułowano „Po nocnej rosie płyń wdzięczny głosie …”. Pieśni Stanisława Moniuszki zaśpiewali bardzo utalentowani studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierownictwem wybitnej śpiewaczki  operowej – pani prof. dr hab. Katarzyny Suskiej –Zagórskiej.

                     C.  Zarząd TMZM oraz jego Kluby współpracowali bardzo konstruktywnie z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami  publicznymi w Mielcu i powiecie mieleckim: FOPPM, SPPL PROMLOT, SIMP –koło przy PZL Mielec, MUTW, Radą Seniorów przy Prezydencie Miasta Mielca, Stowarzyszeniem ODRODZONY MIELEC, Jednostką Strzelecką 2093 im. Gen. broni Władysława Sikorskiego, TG SOKÓŁ, Stowarzyszeniem PRZECŁAWSKI KRĄG, Nadleśnictwem Mieleckim, szkołami ponadgimnazjalnymi (ZST, ZSE, ZSO Nr 1, ), SCK w Mielcu, Biblioteką Miejską, jednostkami samorządowymi,  CKP i DN, Muzeum Regionalnym w Mielcu, licznymi firmami sponsorskimi i wieloma innymi instytucjami. Prezes Chojecki podziękował prezesom i dyrektorom wszystkich tych organizacji za życzliwą, wzorową współpracę, a także udzielane Towarzystwu wsparcie.                    

 1. Ważniejsze zadania realizowane przez Kluby/Grupy/Sekcje  TMZM:
 2. Przez  Klub Środowisk Twórców (KŚT): 
 1. Ważnym akcentem w ubiegłorocznej  działalności KŚT był V Finał Przeglądu Kultury Mieleckiej „Z nurtem Wisłoki” zatytułowany „ Ocalić od zapomnienia historię i piękno tej ziemi”, który odbył się w czerwcu 2019 roku.  
 2. Z kolei w ramach Umowy TMZM z Gminą Miejską Mielec na rok 2019 zrealizowano wiele przedsięwzięć artystycznych, spośród których prezes Chojecki wymienił tylko kilka:  plenery w Zalipiu, Krakowie(ASP) i Rudniku nad Sanem, udział w wernisażach wystaw prac twórców KŚT w Grochowem, Wojewódzkim Domu Kultury podczas trwania Festiwalu Polonijnego, Przecławiu, Woli Mieleckiej. Twórczy  rok 2019 artystów KŚT zakończony został podsumowaniem podczas wernisażu wystawy w Nowej Galerii w MBP w Mielcu, która trwała dwa tygodnie. Prace wystawiło 53 osoby / ponad 80 prac z dziedziny malarstwa, rzeźby, haftu, fotografii, decoupage, florystyki, a  wystawę obejrzało prawie 1 000 osób.  
 3.     Wernisaż wystawy „Po prostu rzeźbię” Stanisława Czarneckiego 10-01-2019 (50-lecie pracy artystycznej);
 1. XIV Wojewódzka Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego w Rzeszowie w dniu 02.03.2019: nasz region reprezentowało 16 obrazów twórców KŚT współpracujących z chorzelowskim Ośrodkiem Kultury. Trzy z nich: „Chart” Tomasza Mrozowskiego z Woli Chorzelowskiej, „Mielecka Starówka zimą” Mariana Pietruszki z Mielca oraz ‘Wierzby” Andrzeja Bednarza z Mielca zostały wyróżnione przez komisję artystyczną.
 1. Jadwiga Klaus zostaje w październiku 2019 r. najaktywniejszą Seniorką 2019 roku wedle Kapituły Mieleckiej Rady Seniorów, nominowana do miana „Osobowości Roku 2019” – w plebiscycie Nowin Rzeszowskich, w którym to plebiscycie zajęła wysokie 7 miejsce, a z nominowanych Mielczan pierwsze.

              B.    Przez  Klub Miłośników Lotnictwa (KML):

Najważniejszym wydarzeniem było  IX Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2019, które wymagało wielomiesięcznych przygotowań, a jego finał  odbył się w dniu 30 sierpnia  ub. roku przy wypełnionej  po brzegi (ponad 400 osób)  Sali Kinowej SCK w Mielcu. W oczy rzucała się wielopokoleniowość  jego uczestników. Miały miejsce bardzo interesujące filmy oraz prezentacje tematyczne:                  

 1. Dwa filmy „Innowacyjne Technologie w PZL Mielec” autorstwa dr inż. Tomasza Gałaczyńskiego z Biura Projektów Rozwojowych PZL Mielec, jednego z najlepszych inżynierów koncernu Lockheed Martin – obecnego właściciela PZL Mielec,
 2. Film „Amphora” udostępniony przez PZL Mielec, w którym zaprezentowane zostały także najnowsze technologie stosowane we współczesnym przemyśle lotniczym, w tym także w PZL Mielec,
 3. Film „Mielec tu rozwijają się skrzydła” – o  europejskich sukcesach mieleckich modelarzy z Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych  „LEONARDO” działającej przy CKP i DN w Mielcu.

Laureatem statuetki DEDALA został  mgr inż. Kazimierz Szaniawski, wybitnie zasłużony dla mieleckiego i polskiego  przemysłu lotniczego, a specjalny Dyplom Dedala otrzymali mieleccy modelarze z Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych  „LEONARDO” działającej przy CKP i DN w Mielcu, którzy na ubiegłorocznych i wcześniejszych mistrzostwach Europy zdobyli wiele medali, w tym także złotych.

– Wręczono nagrody i dyplomy laureatom ub.-rocznych konkursów o tematyce lotniczej.

Ponadto Klub Miłośników Lotnictwa zrealizował wiele innych imprez o charakterze lotniczym, zarówno z weterenami  mieleckiego lotnictwa jak też młodzieżą szkolną.

 1. Przez Mielecką  Grupę Literacką „Słowo” :
 1. Odbyto 20  spotkań  literackich MGL Słowo, w tym:

13 spotkań w Mielcu i 7 spotkań poza Mielcem.

 1. Zorganizowano 3 warsztaty literackie dla członków Grupy Literackiej SŁOWO TMZM, które poprowadzili wybitni  przedstawiciele nauki z zakresu literatury oraz teatru (Agata Linek, absolwentka 4-ch fakultetów UJ, Sekretarz O. ZLP w Rzeszowie;  dr Zofia Brzuchowska z UR, aktor Andrzej Plata – absolwent PWST w Krakowie)
 1. Wsparto druk 3-ch dzieł literackich twórców zrzeszonych w Mieleckiej Grupie Literackiej „SŁOWO” (Adam Kopacz „Takie moje rymowanie – Pałac Oborskich,  Małgorzata  Mikina „Czarna puma”, Danuta Rusin „Wiersze zadane”, dwie ostatnie
  w Sali Audiowizualnej nowo otwartej MBP w Mielcu.
 1. Zorganizowano  3  promocje na wysokim poziomie artystycznym z udziałem znanych
  w mieleckim i podkarpackim środowisku edukacyjno-kulturalnym recytatorów oraz 

muzyków: promocja tomiku Adama Kopacza ,,Takie moje rymowanie”;   promocja tomiku poetyckiego Małgorzaty Mikiny  „Czarna Puma”  oraz  promocja tomiku Danuty Rusin  „Wiersze zadane” .

 1. Mieleckie środowisko interesujące się literaturą zaobserwowało w roku 2019 podniesienie tworzonych utworów literackich na wyższy poziom kultury języka polskiego używanego w procesie tworzenia, lepsze kształtowanie kultury literackiej (język + styl niepowtarzalny, który wiąże się z talentem twórców literatury) oraz zwróciło także uwagę na niezwykłą aktywność i różnorodność  twórców z MGL „SŁOWO” 
 1. Wiersze i inne utwory literackie niektórych członków Grupy publikowane były zarówno
  w fachowych krajowych oraz zagranicznych wydawnictwach literackich.

Grupa liczy aktualnie 36 członków (do MGL SŁOWO nalezą m.in. tacy sławni i wybitni literaci/poeci jak: Jerzy Mamcarz, Wiesław Kulikowski, Józef Witek, Aleksandra Piguła,  Kazimierz Trela, Piotr Durak, Jan Stępień, Teresa Pyzik, Ewelina Łopuszańska. Poezja niektórych z nich jest śpiewana ustami słynnych polskich śpiewaków i piosenkarzy. 

.

          D.   Przez Sekcję Turystyczno-Krajoznawczą:

 1. Zorganizowano dwa rajdy,  a także wiele wycieczek i innych imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym (wycieczki/wczasy: plenerowe dla członków TMZM do Zakopanego;  do Baranowa Sandomierskiego, Grecji, Lwowa, Pragi Czeskiej i Kotliny Kłodzkiej, nad Morze Bałtyckie, do Kazimierza Dolnego, do Warszawy, wszystkie w ramach statutowo odpłatnej działalności TMZM);
 1. Wszystkie imprezy o charakterze turystyczno-krajoznawczym realizowane przez KTK TMZM zarządzany efektywnie przez Prezesa Janusza Wyzinę,  generują nie tylko pewne dochody dla TMZM, które są wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe działalności TMZM. Ważną stroną działalności KTK jest promowanie TMZM, a zatem Ziemi Mieleckiej, w Polsce oraz poza granicami naszego kraju.
 1. Zarząd, biuro TMZM (sprzęt, kronika, strony internetowe) 

Biuro TMZM  doinwestowane  zostało w ub. roku w dodatkowy nowy sprzęt niezbędny do dalszej obsługi administracyjno-finansowo-księgowej dynamicznie rozwijającego się Towarzystwa (nowe laptopy dla Skarbnika oraz Głównej Księgowej, nowoczesną  funkcjonalną szafę biurową), banery dla poszczególnych podmiotów organizacyjnych TMZM. Towarzystwo posiada także pełny podstawowy sprzęt do prezentacji  multimedialno- audiowizualnych.  

 1. Przedstawiciele TMZM bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach
  o charakterze patriotyczno-państwowo-religijnych, a także współpracowali z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie miasta i powiatu, wymienionych już wcześniej w Sprawozdaniu Zarządu.
 1. Prowadzone były także strony internetowe poszczególnych podmiotów organizacyjnych Towarzystwa jak też Towarzystwa jako całości, aczkolwiek niektóre z nich wymagają dalszych uaktualnień i weryfikacji.
 1. Prowadzona była Kronika TMZM, tak, aby być na bieżąco z dokumentowaniem  wydarzeń kreowanych przez Towarzystwo.
 1. Wydano własnym sumptem Towarzystwa Album z okazji 55-lecia TMZM pod mecenatem Firmy ANKOL, którego promocja odbyła się podczas uroczystej Gali w dniu 30.11.2019 w PSM w Mielcu. Album cieszy się wielkim powodzeniem wśród jego aktualnych i potencjalnych posiadaczy. 
 2. Towarzystwo prowadziło  aktywną komunikację z lokalnym mediami, którym prezes Chojecki  podziękował za współpracę oraz medialne promowanie działalności TMZM.

W sumie zrealizowano prawie wszystkie zadania zaplanowane na rok 2019, a nawet niektóre z nich, pierwotnie nieplanowane w Prowizorium  budżetowym, a wynik z „działalności operacyjnej” TMZM w ub. roku zamknął się na koniec roku rachunkowo 15 % nadwyżką wynikającą głównie z przesunięcia realizacji niektórych wydatków statutowych roku 2018  na rok 2019. 

Konkludując, prezes Chojecki stwierdził, iż zrealizowany został bardzo ambitny, wieloaspektowy program merytoryczny,  przy jednocześnie bardzo dobrych wynikach ekonomiczno-finansowych. 

Kontynuując stwierdził, iż Zarząd Towarzystwa odczuwa satysfakcję z wykonanej w ub. roku solidnej pracy zauważanej i docenianej   zarówno przez Środowisko, w którym działa Towarzystwo, a także przez liczne ośrodki edukacyjno-kulturalne działające na terenie Województwa Podkarpackiego,
a nawet  w kraju i za granicą.  Miarą oceny Mieleckiego Środowiska działalności Towarzystwa za rok 2019 było wyróżnienie statuetką PROMETEUSZA, jako najlepszej organizacji pozarządowej ub. roku wręczonej przez Prezydenta Miasta Mielca na uroczystej Gali w grudniu ub. roku.

Twórcy – członkowie TMZM zrzeszeni  w klubach Towarzystwa prezentowali swój dorobek  nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami, co dobitnie zaświadcza o poziomie jakościowym ich dzieł artystycznych.  Prezes wyraził przekonanie, iż wyniki roku 2019 stanowić będą dla Zarządu TMZM XVII  kadencji (2019-2022) silną motywację do dalszych działań w roku 2020 i dalszych na rzecz Mieleckiej Ziemi, dla promowania jej historii, teraźniejszości i przyszłości, dla przywoływania na pamięć wybitnie zasłużonych postaci, którzy dobrze zasłużyli  się tej Ziemi, a jej imię rozsławiali w kraju i zagranicą, na rzecz dalszego doskonalenia w pielęgnowaniu wartości, które legły
u podstaw  założycieli  Towarzystwa , czyli kształtowania patriotycznych postaw, umiłowania Ojczyzny, w tym przede wszystkim naszej Małej Ojczyzny – Ziemi Mieleckiej, na rzecz promowania rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta i regionu w kraju i poza jego granicami. 

W zakończeniu swojego Sprawozdania, prezes Janusz Chojecki bez wątpliwości stwierdził, iż  w sposób bardzo znaczący został pomnożony w ubiegłym roku dorobek Towarzystwa, zarówno
w porównaniu do roku 2018, jak też  do wyników lat poprzednich XVI kadencji, nie tylko
w sensie ekonomiczno-materialnym, ale w szczególności pomnażając  prestiż i znaczenie tego zasłużonego dla Mieleckiej i Polskiej Kultury Towarzystwa, odczuwany w Mielcu, powiecie mieleckim, ale także w kraju i poza jego granicami. 

Prezes Chojecki wyraził przekonanie, iż poprzednie Zarządy Towarzystwa, których przedstawiciele wzięli udział w obradach Walnego Zebrania Sprawozdawczego podzielą radość i dumę 
z dobrze wykonanej  przez obecny Zarząd  pracy, nie tylko w roku 2019, ale także w latach minionej XVI kadencji na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Po wysłuchaniu Sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Członków Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu TMZM za jego bardzo dobre wyniki w roku 2019. Zebrani w jednomyślnym głosowaniu przy oklaskach udzielili Zarządowi absolutorium. 

Prezes Chojecki  przedstawił następnie  Prowizorium Budżetowe na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, które zostało uchwalone przez Walne Zebranie jako obowiązujący Budżet Towarzystwa.

Następnie prezes Janusz Chojecki wręczył pisemne podziękowania najbardziej aktywnym członkom Zarządu Towarzystwa, którzy przyczynili się do tak dobrych wyników w roku ubiegłym. Otrzymali je: Zbigniew Wicherski, Teresa Orczykowska, Jadwiga Klaus, Aniela Ratusińska-Trzpis, Aleksandra Piguła, Bogusław Trojnacki oraz Janusz Wyzina. Prezes wręczył także legitymacje członkowskie obecnym na zebraniu członkom Towarzystwa, którzy zasilili ostatnio szeregi Towarzystwa oraz odznaki członkowskie.

W czasie przeznaczonym dla wystąpienia gości głos zabrał Józef Smaczny, b. długoletni Starosta i Wicestarosta Mielecki, obecny Radny Rady Powiatu, a także Przewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, który w bardzo ciepłych słowach wyrażał się o niespotykanej dynamice działalności Towarzystwa w ostatnich kilku latach, co wzmacniało prestiż tej zasłużonej organizacji. Głos zabrał także dr Jacek Krzysztofik, który zasugerował poszerzenie współpracy Towarzystwa z młodzieżą szkół mieleckich. Prezes Janusz Chojecki odczytał specjalny adres, jaki na jego ręce przesłała Pani Poseł na Sejm RP- Krystyna Skowrońska. W swoim przesłaniu Pani Poseł wyraziła uznanie dla dokonań Towarzystwa w ubiegłym roku składając gratulacje oraz życzenia dalszych działań na rzecz naszej Małej Ojczyzny. 

Po przyjęciu w drodze głosowania uchwał i wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków Przewodniczący Walnego Zebrania zamknął obrady.

Walne Zebranie przebiegło niezwykle sprawnie, albowiem było bardzo dobrze przygotowane, a także dzięki sprawnemu jego prowadzeniu przez Przewodniczącego Józefa Witka.

Relację przygotował Janusz Chojecki. Mielec, 29.02.2019

YouTube player
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa