W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gminnej Spółki Wodnej w Padwi Narodowej

W dniu 05.02.2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Stowarzyszenia Gminnej Spółki Wodnej w Padwi Narodowej. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Pan Robert Pluta i Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Brożyna.  

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Pan Marian Rup przedstawił sprawozdanie z realizacji działalności prac w 2020 r. Prace na rowach melioracji wodnych zostały wykonane w kwocie 45.743,10 zł. 

W 2020 roku z powodu zmian wywołanych przebiegiem scalania na gruntach sołectw Zarównie i Zachwiejów, dokonano aktualizacji rejestrów i map działek objętych oddziaływaniem urządzeń melioracji wodnych na tych terenach. 

W ubiegłym roku Gminna Spółka Wodna w Padwi Narodowej otrzymała dotację celową z Gminy Padew Narodowa na bieżącą konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych w kwocie 20.000,00 zł oraz dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.900,00 zł. Łącznie wpływy z dotacji dla GSW Padew Narodowa wyniosły 24.900,00 zł.

Przewodniczący odniósł się do niskiej ściągalności składek członkowskich (31.458,53 zł)
i do zwiększającej się z roku na rok kwoty zaległości w ich ściągalności. Niski wpływ składek członkowskich powoduje niesatysfakcjonujący zakres wykonania prac na rowach melioracyjnych. Z braku ściągalności składek Gminna Spółka Wodna nie jest w stanie wykonać prac na wszystkich rowach melioracyjnych.

Przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej uchwalili składki członkowskie na 2021 rok w kwocie 30 zł. za 1 ha gruntu zmeliorowanego. Wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Seniorzy zakończyli rok akademicki MUTW [FOTO]

Wiadomości Mielec

Kolejny oprysk przeciwko Afrykańskiemu Pomorze Świń w powiecie mieleckim

Wiadomości Mielec

Nowy punkt Pakersi przy ul. Chopina 2 w Mielcu

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa