19 stycznia 2019 (sobota) - 18:28
Slider
Image default
Informacje

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydaje komunikaty

Kolejne komunikaty po kontroli WIOŚ w firmie Kronospan Mielec sp.z o.o.

2 marca 2018
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że 28 lutego 2018 r. zakończyła się kontrola prowadzona przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w firmie Kronospan Mielec Sp. z o.o. w Mielcu. Była to kontrola rozpoczęta bez wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli i trwała od 26 stycznia 2018 r.

Kontrola połączona była z kontrolnymi pomiarami i badaniem gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z emitora suszarni wiórów i emitora suszarni włókien. Uzyskane wartości emitowanych substancji były niższe, niż określone w pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Kontrola potwierdziła realizację zarządzenia pokontrolnego wydanego po ostatniej kontroli WIOŚ przeprowadzonej w grudniu 2017 r. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w postaci przekroczeń dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Autor: Katarzyna Piskur

Data wytworzenia: 02.03.2018 r.

 

9 marca 2018
W nawiązaniu do informacji z dnia 2 marca 2018 r. dotyczącej kontroli w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu, WIOŚ w Rzeszowie podaje, że zamieszczona informacja o wynikach pomiarów dotyczy tylko suszarni wiórów. Natomiast po analizie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów na emitorze suszarni włókien, stwierdzono wartości wyższe we wskaźnikach dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla, w porównaniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Uzyskane wyniki pomiarów będą stanowić podstawę do dalszych działań administracyjnych w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Data wytworzenia: 09.03.2018 r.

Autor: Hubert Sauermann

 

Slider

Zobacz też...

2 komentarze

Zm 11 marca 2018 (niedziela) at 13:15

Grube te koperty muszą być

Odpowiedz
Zm 13 marca 2018 (wtorek) at 17:19

Grube muszą być te koperty

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości

Zaloguj się

Nie masz konta?Zarejestruj się tutaj
X

Rejestracja