W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy Padew Narodowa

Po przeprowadzonej debacie Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy Padew Narodowa za rok 2020.

Na ostatniej sesji Rady Gminy odbyła się szeroko rozumiana debata o stanie gminy. Jej podstawą był opracowany raport i materiały z wykonania budżetu gminy oraz informacja o zadaniach inwestycyjnych. Materiał ten stanowił podstawę do dyskusji na temat samodzielności finansowej gminy oraz możliwościach i kierunkach jej rozwoju.

W dyskusji padały stwierdzenia o tym, że na poziomie gminy podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące mieszkańców – bo ważne jest aby dzieci miały blisko do przedszkola, do szkoły, seniorzy do swego klubu, aby wszyscy korzystali z dobrych dróg i obiektów sportowych.

Jak stwierdził Wójt Gminy Robert Pluta „rok 2020 był dla nas wszystkich czasem próby i mierzenia się z nowymi wyzwaniami. Stanęliśmy przed niezwykle trudną rzeczywistością, która stawiała przed nami różnego rodzaju ograniczenia, zakazy i nakazy. Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji, która odwróciła i zmieniła naszą rzeczywistość, również tą samorządową.

Zamiast otwierać i uczestniczyć, musieliśmy zamykać i ograniczać. Zmuszeni byliśmy do zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku z czym niewiele w minionym roku odbyło się spotkań, wydarzeń sportowych czy innych uroczystości i imprez wpisanych w historię i tradycję naszej gminy. Nie odbyły się min. Dożynki Gminne oraz Gminne Święto Ziemniaka, które już od lat cieszy się uznaniem i dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy, ale także w powiecie i województwie”. 

„Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia, jednak trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście znacząco na naszą płynność inwestycyjną i realizowane w Gminie zadania.

Pomimo panującej epidemii, która także dotknęła pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych, nie zamknęliśmy się dla naszych mieszkańców, którzy zawsze mogli liczyć na terminowe załatwianie spraw. Realizowaliśmy ważne projekty społeczne i gospodarcze. Kierowaliśmy je do wszystkich grup mieszkańców – od najmłodszych, po najstarszych. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność inwestycyjną gminy i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie odkładając niczego „na jutro”. Zostaliśmy także docenieni na zewnątrz, o czym świadczy drugie miejsce w Rankingu Samorządów 2020 „ Rzeczpospolitej ” i wyróżnienie gazety codziennej „Nowiny” za stwarzanie przyjaznych warunków do zamieszkania  Wójt podkreślił, że na nasz wspólny sukces składa się praca nas wszystkich, nie tylko kierownictwa i pracowników Urzędu Gminy, ale także radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników w nich zatrudnionych. To jest nasz wspólny sukces ” – o tym mówiła Sekretarz Gminy p. Małgorzata Brożyna..

Podsumowując dyskusję Rada Gminy wyraziła aprobatę dla działań wójta gminy Roberta Pluty
i jednogłośnie udzieliła mu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

 Zwrócono uwagę na rekordowo dużą liczbę inwestycji (27), przy niezbyt wysokiej kwocie wydatków – 2.892.317 zł. Wójt podkreślił, że wydatki inwestycyjne dotyczyły głównie takich obszarów, jak: 

– zadania wodno-kanalizacyjne wykonanie 369.421,00 zł

– drogi  wraz z oświetleniem  wykonanie 1.077.334,53 z ł

– prace modernizacyjne w budynkach gminnych wykonanie 396.034,20 zł

– infrastruktura rekreacyjna i sportowa wykonanie 758.282,22 zł.
Wśród wydatków inwestycyjnych w 2020 roku niewiele było inwestycji zakończonych (kort tenisowy w Padwi Narodowej, rekultywacja oczka wodnego „Mocydle” przy Szkole Podstawowej, po dwa obiekty drogowe w sołectwie Wojków, Rożniaty i Kębłów). Natomiast pozostałe wydatki majątkowe w większości wiążą się z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla kolejnych inwestycji, które realizowane będą w latach następnych. Nowo rozpoczynane inwestycje stanowić będą o rozwoju naszej Gminy. 

Doceniając trud i zaangażowanie Wójta Gminy Roberta Pluty, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącymi w imieniu Samorządu Gminy oraz Przewodniczący Konwentu Sołtysów Edward Kołek w imieniu sołtysów z terenu gminy wręczyli wójtowi okolicznościowe listy gratulacyjne.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Uczennica ZSE wyróżniona w policyjnym konkursie

Wiadomości Mielec

Mielecki Laur Kultury – gala wręczeń nagród [FOTO]

Wiadomości Mielec

Mielczanie na praktykach zawodowych w Sewilli

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa