W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Wotum zaufania i absolutorium za rok 2020 dla Wójta Józefa Piątka

Wójt Józef Piątek zaprezentował Raport o stanie gminy Mielec, w którym podsumował swoją działalność, w szczególności zrealizowane w 2020 roku inwestycje, projekty, programy, strategie i uchwały rady gminy, a także aktualny stan Gminy we wszystkich sferach działalności w roku 2020.

Raport zawierał też informacje o działaniach gminnych jednostek budżetowych, o stanie edukacji, pomocy społecznej czy gospodarce odpadami. Wyrazem przyjęcia raportu i akceptacji działań było udzielenie Wójtowi wotum zaufania.

W części poświęconej absolutorium, Skarbnik Gminy Małgorzata Cyran przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Mielec, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Po uzyskaniu absolutorium i wotum zaufania Wójt Józef Piątek podziękował radnym za zaufanie i udzielone poparcie.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa