W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Wprowadzenie stanu epidemiologicznego na terenie całego kraju!

W czwartek WHO ogłosiło stan pandemii, w ślad za tym wydane zostało rozporządzenie MZ dotyczące wystąpienia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Jak informują liczne media, na dzień dzisiejszy w Polsce stwierdzono już 64 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym jeden zgon, 2 736 osób jest poddanych kwarantannie, a 14 841 znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

Najbardziej niepokojące są doniesienia o rodakach powracających z zagranicy, którzy czują się w Polsce bezpiecznie i bezkarnie, za nic mając ogłoszoną kwarantannę. Robią zakupy w sklepach, korzystają z usług lekarzy, załatwiają sprawy w urzędach (…). Zdarzają się przypadki obywatelskiego reagowania na takie sytuacje i informowania Policji oraz Sanepidu o takich sytuacjach. Mając na względzie nasze bezcenne zdrowie i życie, w imię solidarności i współodpowiedzialności za zaistniałą sytuację, przypomnieć należy, że art. 160 kodeksu karnego mówi:

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 tysięcy złotych !

Znalezione obrazy dla zapytania: pandemia

Apeluje się do młodzieży o pozostawanie w domach, zaniechania chodzenia na imprezy, zabawy, do klubów, siłowni, na basen, do kina (…). Nie wychodźmy z domu do galerii czy supermarketów, jeśli nie mamy takiej potrzeby. Tam też możemy się zarazić. Przeczekajmy ten dwutygodniowy okres w domu.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, w programie „Jeden na jeden” emitowanym na antenie TVN24, mówił o spodziewanym w najbliższym czasie przyroście chorych:

„Będziemy mieli prawdopodobnie niedługo 100 osób zakażonych koronawirusem, a pewnie za tydzień, miejmy nadzieję, trochę dłużej, tysiąc.”

Zasady kwarantanny w Polsce w związku epidemią koronawirusa

  1. Na kogo jest nakładana kwarantanna?

Na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, w tym powracające z zagranicy z terenów zakażonych.

  1. Przez kogo jest nakładana?
    Przez państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego jako decyzja administracyjna.
  2. Na jaki czas jest nakładana kwarantanna?
    Na 14 dni licząc od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Czego nie robimy podczas kwarantanny?
– nie opuszczamy miejsca kwarantanny,
– nie spotykamy się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe – zachowujemy bezpieczny odstęp wynoszący minimum 1-1,5 metra.

Co robić podczas kwarantanny?
– na bieżąco udzielać Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji na temat stanu zdrowia,
– w razie pogorszenia się stanu zdrowia natychmiast poinformować przez telefon Państwową Inspekcję Sanitarną i zgłosić się do oddziału zakaźnego,
– zachować zasady higieny: często myć ręce, unikać dotykania oczu i ust, myć lub dezynfekować dotykane powierzchnie, podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

MRPiPS i MEN w wydały wspólny komunikat, w którym zaleca się, aby pracodawcy zwolnili młodocianych pracowników, w tym uczniów zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaapelowała o zmianę w praktykach religijnych, rekomendując dzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca m.in. osobom w podeszłym wieku, zachęcając jednocześnie do przyjmowania komunii na rękę i przekazywania znaku pokoju przez skinienie głowy. 

W urzędach administracji publicznej zalecono wprowadzenie ograniczeń w przyjmowaniu interesantów, oraz czasowe ograniczenie osobistego załatwiania spraw, oprócz tych, które bezwzględnie wymagają osobistej obecności, w celu potwierdzenia tożsamości (niektóre akty stanu cywilnego). Pozostałe można załatwić bez przychodzenia do urzędu przez internet i telefon (informacje są dostępne na stronach internetowych urzędów miast). Ministerstwo Rozwoju rekomenduje, aby w miarę możliwości pracodawcy rozważyli możliwość telepracy, jako jednego z narzędzi zwiększających bezpieczeństwo pracy swoich pracowników, nie tylko wobec osób, które mają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale także tych, które dojeżdżają do pracy środkami transportu publicznego, zwłaszcza z dalszych odległości.

Dzisiaj ma się zebrać rządowy zespół zarządzania kryzysowego i ocenić dotychczasową pracę służb państwowych w zakresie działań zapewniających bezpieczeństwo w ramach stanu zagrożenia epidemicznego.

Sytuacja w Polsce na dzień dzisiejszy jest wyjątkowa, wszyscy przechodzimy czas próby, dlatego też w sposób szczególny musimy wykazać się solidarnością, odpowiedzialnością i daleko idącą rozwagą !

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa