W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Wracamy do PHOTOVOICE – na czym polega projekt [FOTO]

W dniu 20 kwietnia 2021 roku w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu odbyło się podsumowanie fotograficznego projektu „PHOTOVOICE – kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie””, którego organizatorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu.

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami projektu są Gerta Fijołek i Anna Kuczewska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz: Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Adriana Miłoś, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, organizatorzy: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu Wacław Nelec wraz z Wicedyrektor Krystyna Florek, oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu Joanna Kruszyńska wraz z zastępcą Dyrektora ds. Biblioteki Jolanta Strycharz. Ten wyjątkowy projekt adresowany jest do uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Mieleckiego.

Celem projektu było utrwalenie na fotografii charakterystyki wylosowanej kompetencji kluczowej ważnej na rynku pracy. Parlament Europejski zdefiniował osiem kompetencji kluczowych, które są niezbędne m.in. do samorealizacji, rozwoju osobistego, integracji społecznej i zatrudnienia.

Są to: — kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, — kompetencje w zakresie wielojęzyczności, — kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, — kompetencje cyfrowe, — kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, — kompetencje obywatelskie, — kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, — kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Wyżej wymienione kompetencje rozwijane są przez całe życie od wczesnego dzieciństwa po dorosłość. To kształcenie ustawiczne ma miejsce poprzez edukację formalną i nieformalną ale także odbywa się w ciągu całego życia człowieka. Photovoice to metoda fotografii partycypacyjnej. W projekcie została zastosowana jako narzędzie dydaktyczne dzięki któremu młodzież przedstawiła kompetencje kluczowe aby zachęcić do dyskusji i przemyśleń. W projekcie wzięło udział 40 uczniów z 10 szkół średnich. Młodzież wykazała się dużą, kreatywnością, samodzielnością, umiejętnościami planowania i organizacji własnej pracy oraz otwartością na współpracę i realizację wspólnych celów. Realizacja działań w ramach projektu możliwa była dzięki zaangażowaniu opiekunów zespołów projektowych (psychologów, pedagogów, nauczycieli). Pełnili oni rolę przewodników, moderatorów grupy i stanowili wsparcie dla młodzieży.

Wspólne przedsięwzięcie jest promowaniem partnerskiego dialogu pomiędzy szkołami a poradnią. Wymiana doświadczeń, informacji oraz sugestii przyczyniła się do realizacji zamierzonych celów projektu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna składa serdecznie podziękowania za współpracę przy realizacji projektu wszystkim zaangażowanym instytucjom ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz ich opiekunów.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Zachowaj Trzeźwy Umysł – konkurs uczniów [FOTO]

Wiadomości Mielec

Gala Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego [FOTO]

Wiadomości Mielec

Takiej książki jeszcze w Mielcu nie było! [FELIETON]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa