W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Wsparcia osób z niepełnosprawnością

Polski Komitet Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację powierzonych zadań publicznych GMM w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

Polski Komitet Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację powierzonego zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec, w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Wsparcie ma polegać na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, której adresatami będą:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe zostały pozyskane z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Szczegółowych informacji w sprawie przydzielania usług asystenta można uzyskać pod numerami telefonów:

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej

Solskiego 10, 39-300 Mielec

tel. 17 583 16 76

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Łukasiewicza 1 C, 39-300 Mielec

tel. 17 787 56 82

Polski Komitet Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację powierzonego zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec, w zakresie wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobom niepełnosprawnym.

Zadanie ma polegać na zapewnieniu wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

lub

osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościalbo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Środki finansowe zostały pozyskane z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Szczegółowych informacji w sprawie przydzielania wsparcia, można uzyskać pod numerami telefonów:

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej

Solskiego 10, 39-300 Mielec

tel. 17 583 16 76

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Łukasiewicza 1 C, 39-300 Mielec

tel. 17 787 56 82

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Bezpieczne Wakacje – działania policjantów

Wiadomości Mielec

Mali Rzeszowiacy na Jarmarku Ludowym

Wiadomości Mielec

Mielczanin Roku 2023 według czytelników Korso

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa