W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Wspópraca z organizacjami pozarządowymi

Zakończyły się trwające od 29 sierpnia do 19 września 2016 roku konsultacje „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

Jedną z form konsultowania projektu dokumentu, prócz możliwości pisemnego wyrażenia uwag, było zaproszenie do udziału w otwartym spotkaniu przedstawicieli mieleckich podmiotów trzeciego sektora.

Spotkanie odbyło się 5 września br. o godzinie 16.00, uczestniczyło w nim około 20 osób działających w organizacjach pozarządowych oraz na rzecz organizacji, w tym członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W trakcie spotkania zaprezentowano najważniejsze fakty z zakresu współpracy miasta Mielca z organizacjami za rok ubiegły. Uczestnicy zgłaszali także pomysły na dalszy rozwój współpracy oraz zadania, które w ramach ogłaszanych przez Gminę konkursów powinny zostać zlecone do realizacji w roku przyszłym.

Wyniki tych konsultacji społecznych zostały ogłoszone na stronie internetowej miasta, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mielcu w dniu 26.09.2016 roku.

Również Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego na swoim posiedzeniu 26 września br. skonsultowała projekt „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, który, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został im przekazany do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Mielca.

Przedstawiony projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty przez członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego obecnych na posiedzeniu.

Następnie skonsultowany i zaopiniowany przez Radę Pożytku projekt uchwały zostanie przedstawiony na posiedzeniu sesyjnym Radzie Miejskiej w Mielcu.

Wyniki konsultacji  „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa