18 sierpnia 2019 (niedziela) - 15:47
WYBORY DO MIELECKIEJ RADY SENIORÓW
WYBORY DO MIELECKIEJ RADY SENIORÓW
WYBORY DO MIELECKIEJ RADY SENIORÓW
Informacje

WYBORY DO MIELECKIEJ RADY SENIORÓW

Dnia 21 września 2015 r., o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbędą się wybory do Mieleckiej Rady Seniorów pierwszej kadencji, powołanej przez Radę Miejską w Mielcu uchwałą nr IX/68/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.

Członkami Mieleckiej Rady Seniorów mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Mielca. Nabór kandydatów został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Mielca w lipcu, a zgłoszenia mogły być dokonywane do dnia 28 sierpnia. Rada wybierana będzie spośród osób zgłoszonych w tym terminie przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz spośród seniorów, którzy uzyskali poparcie 15 osób starszych. W wyniku przeprowadzonego naboru, do mieleckiego magistratu wpłynęło 20 formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria formalne.

Zgodnie z przyjętym statutem Mielecka Rada Seniorów liczy 12 członków. W przypadku gdy liczba kandydatur jest większa, wybór radnych seniorów dokonywany jest na zebraniu wyborczym w głosowaniu tajnym przez kandydatów obecnych na zebraniu.

Intencją powołania Mieleckiej Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów starszego pokolenia mielczan, tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej, jak również troska o pozytywny wizerunek osób starszych. Mielecka Rada Seniorów będzie ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz samorządowych Mielca, z którymi miasto będzie współpracować w obszarach dotyczących osób starszych.

 

WYBORY DO MIELECKIEJ RADY SENIORÓW

WYBORY DO MIELECKIEJ RADY SENIORÓW
WYBORY DO MIELECKIEJ RADY SENIORÓW
WYBORY DO MIELECKIEJ RADY SENIORÓW

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości