W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default

Niepodległa dla wszystkich


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

 

W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, obchodzonych w całym kraju pod hasłem „NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH” pod honorowym patronatem NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA i MINISTERSTWA KULTURY Muzeum Regionalne SCK wraz Obywatelskim Komitetem Obchodów 100.

Rocznicy Odzyskania Niepodległości zapraszają w najbliższą sobotę 15 września do Parku Oborskich o godz. 16,00 na uroczystość zasadzenia Dębu Niepodległości porucznika Franciszka Dubiela – mieleckiego legionisty, który wraz z I Brygadą LP przeszedł cały jej szlak bojowy, od bitwy pod Krzywopłotami w 1914 r. po Kostiuchnówkę i „Polska Górę” w 1916 r.

 

Zginął w 1918 r. na froncie włoskim. Porucznik Dubiel jest kawalerem Krzyża Srebrnego Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości. Z inicjatywy Komitetu por. Dubiel (podobnie jak 9 innych mieleckich legionistów) zostanie awansowany przez Ministra Obrony Narodowej do stopnia kapitana.

Uroczyste rozpoczęcie akcji sadzenia Dębów Niepodległości dla upamiętnienia mielczan, „którzy czynem wojennym budzili Polskę do Zmartwychwstania”, a nad którą patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda, nastąpiło 10.11.2017 r. na terenie II LO im. M. Kopernika w Mielcu z udziałem marszałka Władysława Ortyla i wojewody Ewy Leniart. Uhonorowano wówczas wysokim odznaczeniem państwowym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nestora mieleckiego środowiska AK kpt Jerzego Dębickiego.
Kolejne Dęby Niepodległości były sadzone w różnych częściach miasta oraz gminach powiatu mieleckiego. Uroczystość w Książnicach 10 VI 2018 r. miała wyjątkowo podniosły charakter. Dodatkowo, oprócz posadzenia dębu odsłonięto tam kamień pamięci por. Jana Hajca, pochodzącego z Książnic bohatera walk legionowych pod Kostiuchnówką. Wydano także okolicznościową jednodniówkę pt. „Chwała Bohaterom” poświęconą w całości por. Hajcowi.
Następne dwa dęby posadzono16 VI 2018 r. w parku Sokoła i były one dedykowane mielczaninowi Janowi Weryńskiemu, legioniście I Brygady, przedwojennemu wiceprezydentowi Lwowa, i Augustowi Jadernemu, znanemu mieleckiemu fotografowi, działaczowi TG Sokół, legioniście II Brygady i obrońcy ojczyzny w 1920 r. oraz 3 IX 2018 r. w Wojsławiu koło domu ludowego (poświęcony ppłk Michałowi Osmoli, legioniście I Brygady). Kolejne zostaną zasadzone jeszcze na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 (poświęcony Franciszkowi Sokołowi, komisarzowi RP w Gdyni i legioniście I Brygady), i w Rzochowie (poświęcony Pawłowi Wałkowi, legioniście, późniejszemu dyrektorowi szkoły w Bobowej).

KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ „NA DROGACH KU NIEPODLEGŁEJ” (pod szable)
Konkurs został zorganizowany przez Muzeum Regionalne SCK i II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu w dniach 14-25 maja 2018 r. pod patronatem mieleckiego Obywatelskiego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Poświęcony był wydarzeniom z lat 1914-1918 związanym z walkami o odzyskanie niepodległości oraz udziałowi w nich mielczan – legionistów, hallerczyków i peowiaków, w którym należało wykazać się wiedzą w ww zakresie.
Konkurs był dwuetapowy.
Etap I – losowanie pytań przez uczestników i 10-minutowe odpowiedzi na nie przed komisją konkursową w składzie: Henryk Dugiełło – przewodniczący, nauczyciel historii w II LO, Edyta Chmura-Gracz – nauczyciel j. polskiego w II LO, Jerzy Skrzypczak – z-ca dyr. SCK ds. Muzeum, Marek Zalotyński, członek Komitetu Niepodległościowego w Mielcu
Etap II – zakwalifikowani do II etapu uczestnicy wzięli udział w wyjeździe na Ukrainę Szlakiem walk II Brygady Legionów, pokłosiem którego miał być napisany scenariusz filmowy o tematyce legionowej, lub w szerszym wymiarze niepodległościowej. Komisja oceniła 14 prac i nagrodziła 5, uznając je za najbardziej wartościowe. Wyłonieni finaliści zostali nagrodzeni pamiątkowymi przedmiotami związanymi z okresem walk o niepodległość.

Mielec 25.05.2018 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD
W konkursie wiedzy historycznej „Na drogach ku Niepodległej” zorganizowanego w dniach 14-25 maja 2018 r. przez Muzeum Regionalne i II Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika w Mielcu, w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości do ścisłego finału Komisja Konkursowa zakwalifikowała pięcioro uczestników:
1. Natalia Baran
2. Jakub Witkowski
3. Kornelia Gancarz
4. Karolina Kokoszka
5. Maria Zalotyńska

Komisja w składzie:
Henryk Dugiełło – przewodniczący
Edyta Chmura-Gracz
Jerzy Skrzypczak
Marek Zalotyński

postanowiła nagrodzić ww. wymienione osoby pamiątkami-replikami z okresu walk o niepodległość, zakupionymi w PHU Carus (faktura 18-FVS/0175).
Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Zobacz też...

Święto Ziemniaka w Padwi Narodowej

Redaktor naczelny

Warsztaty w Muzeum Regionalnym

Redaktor naczelny

Warsztaty projektowania ogrodów

Redaktor naczelny
Wczytuję...