Szczegóły wydarzenia

  • Date:

8. Polskie Spotkania Kontrabasowe – Mielec 2018

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. zachęcamy wszystkich miłośników kontrabasu, aby wybrali się do Mielca na 8. Polskie Spotkania Kontrabasowe.

Koszty podróży i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (oprócz wspólnej kolacji w dniu 20.04.2018).
Konkurs w ramach VIII Polskich Spotkań Kontrabasowych nie podlega opłatom ze strony jego uczestników oprócz studentów.
Koszty akredytacji dla studentów na konkurs wynoszą: 70 zł od solisty
Zgłoszenie należy wypełnić i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2018 roku, bezpośrednio na formularzu elektronicznym umieszczonym na stronie: www.spotkaniakontrabasowe.pl
Każda szkoła, która przyśle zgłoszenie w w/w czasie otrzyma do dnia 13 kwietnia 2018 roku zawiadomienie o zakwalifikowaniu ucznia i orientacyjne ramy czasowe „VIII PolSpoKo”. Z tego też tytułu organizatorzy proszą o podanie poczty: e-mail w zgłoszeniach.
Organizator: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Współorganizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. Partner współorganizacji: Rada Rodziców przy PSM w Mielcu
Adres i miejsce VIII Polskich Spotkań Kontrabasowych – Mielec 2018: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, ul. Kościuszki 10, 39 – 300 Mielec
Biuro „VIII PolSpoKo” czynne będzie w dniach: 19, 20 i 21 IV 2018 roku od godz. 8.00, tel. 17 586 29 76. Wszelkie zapytania proszę kierować na: [email protected] tel. 17 586 29 76 lub 0-606 783 988. Oficjalna strona internetowa: www.spotkaniakontrabasowe.pl
Ważne
Ze względu na egzaminy gimnazjalne odbywające się w całej Polsce w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku, organizatorzy planują przesłuchania konkursowe dla zainteresowanych uczniów z kategorii IV do 18 lat w ramach VIII Polskich Spotkań Kontrabasowych – Mielec 2018 w dniu 21 kwietnia 2018 roku.

Wymagania programowe:
(soliści do lat 9) Kat. I – dwa utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 5 min.
(soliści do lat 12) Kat. II – dwa utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 7 min.
(soliści do lat 15) Kat. III – etiuda i (1, lub 2) utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 9 min.
(soliści do lat 18) Kat. IV – etiuda, sonata (dwie kontrastujące części) i utwór dowolny – oprócz koncertu: do 13 min.
(soliści do lat 21) Kat. V – etiuda (z uwzględnieniem pozycji kciukowej), sonata (dwie kontrastujące części), utwór wirtuozowski lub kantylenowy – oprócz koncertu (napisany w oryginale, lub transkrypcja na kontrabas): do 17 min.
Zgłoszenie należy wysłać w terminie do dnia 28 marca 2018 roku, bezpośrednio w formularzu elektronicznym.

Skład Jury
Decyzją Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 28 lutego 2018 roku został zatwierdzony skład komisji konkusru odbywajacego się w ramach VIII Polskich Spotkań Kontrabasowych – Mielec 2018

prof. Leszek Sokołowski (UMFC Warszawa) – przewodniczący
prof. Waldemar Tamowski (AM Katowice)
dr Krzysztof Firlus (AM Kraków)
Program
19 IV 2018 (czwartek)

11.00 – 13.30 Próby akustyczne

13.55 – 14.00 Uroczyste rozpoczęcie VIII PolSpoKo

14.00 – 17.00 Przesłuchania konkursowe – kat. V

18.00 – 18.40 KONCERT INAUGURACYJNY

Grzegorz Wieczorek – kontrabas

Wojciech Wołoszyn – fortepian

18.45 – 19.15 Ogłoszenie wyników kat. V

(rozdanie dyplomów i nagród)

19.15 – 21.00 Próby akustyczne dla zainteresowanych

20 IV 2018 (piątek)

7.00 – 8.50 Próby akustyczne

9.00 – 9.10 Uroczyste rozpoczęcie drugiego dnia VIII PolSpoKo

9.15 – 12.00 Przesłuchania konkursowe – kat. I, II,

13.00 – 16.00 Przesłuchania konkursowe – kat. III

16.45 – 17.15 Audycja klasy kontrabasu, Grzegorz Frankowski

17.30 – 18.00 Koncert muzyki kontrabasowej

Krzysztof Firlus – kontrabas

Orkiestra PSM II stopnia w Mielcu

Ryszard Kusek – dyrygent

18.30 – 19.00 Ogłoszenie wyników kat. I, II, III,

(rozdanie dyplomów i nagród)

19.00 – 20.00 Wspólny kolacyjny poczęstunek.

19.00 – 21.00 Próby akustyczne dla zainteresowanych

21 IV 2018 (sobota)

7.40 – 8.50 Próby akustyczne

9.00 – 9.05 – Uroczyste rozpoczęcie trzeciego dnia VIII PolSpoKo

9.05 – 13.00 – Przesłuchania konkursowe – kat, IV

13.30 – 14.00 – Wykład: „POKOLORUJMY SŁONIA – rzecz o podstawowych środkach wykonawczych, czyli co sprawia, że nasza interpretacja jest nasza” – Krzysztof Firlus

14.00 – 14.30 Ogłoszenie wyników kat. IV

(rozdanie dyplomów i nagród)

14.30 – Zakończenie VIII PolSpoKo


Slider

Slider
Slider
Slider