Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Mielcu
Organizuje już XI Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego. Tym razem tematem kongresu będzie OŚWIATA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ.
Kongres odbędzie się 25 marca 2017 r. o godzinie 17.00 w „Red Rose”, ul. Wenecka 12, 39-320 Przecław.
Program:
1. Wystąpienie pani Kingi Bielec z Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, na temat rozwoju organizacji pozarządowych prowadzących placówki oświatowe
w powiecie mieleckim poprzez działania w sferze ekonomii
społecznej. Inicjatywy, przedsięwzięcia, dobre praktyki.
2. Świetlice wiejskie jako rodzaj działalności organizacji pozarządowych. Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe, omówione zostaną przez panią Monikę Skowrońską – Ziomek z Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.
3. Sprawy bieżące


Slider

Slider
Slider
Slider