W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Wyjątkowe spotkanie sołtysów. „To wyraz szacunku dla ich pracy” [FOTO]

Wyjątkowe spotkanie sołtysów. „To wyraz szacunku dla ich pracy”

Mieleckie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspólnie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu zorganizowało spotkanie szkoleniowe dla sołtysów z powiatu mieleckiego. Prelegentami byli na nim dyrektorzy regionalnych agencji rolniczych z Rzeszowa.

Spotkanie odbyło się w środę, 14 grudnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu.

Wśród przybyłych gości znaleźli się Teresa Pamuła, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Tomasz Nowakowski, zastępca dyrektora OR ARiMR w Rzeszowie, Robert Wójcik, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej w Rzeszowie, Maria Napieracz, wicestarosta Powiatu Mieleckiego, Janusz Dybski, zastępca burmistrza Gminy Przecław, Janina Midura, przewodnicząca Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Mieleckiego oraz liczne grono sołtysów z powiatu mieleckiego.

– Jest nam bardzo miło, że państwo sołtysi i goście honorowi tak licznie zaszczycili nas swoją obecnością w naszej szkole rolniczej, która jest kuźnią kadr dla rolnictwa – mówił rozpoczynając spotkanie Kazimierz Śpiewak, dyrektor ZS CKR w Rzemieniu. Pomysłodawca spotkania, Stanisław Kagan, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mielcu, wyjaśniał motywy organizacji takiego wydarzenia.

 

 

– Dzisiejsze spotkanie jest wyrazem szacunku dla pań i panów sołtysów za ich ciężką i żmudną, a czasem i niewdzięczną pracę – wyjaśniał. – Wiem  z autopsji jak jest to ważna praca dla mieszkańców wsi, gdyż jestem synem byłego sołtysa wsi Zabrnie, Józefa Kagana, który funkcję tą pełnił 40 lat – mówił. 

Prelekcje dyrektorów

W planie spotkania przewidziano dwie prelekcje. Pierwszą z nich, na temat zasad obrotu ziemią rolną w oparciu o Ustawę o Kształtowaniu Ustroju Rolnego, wygłosił Robert Wójcik,  zastępca dyrektora OT ANR w Rzeszowie. – Temat obrotu nieruchomościami rolnymi jest trudny, a często pojawiają się w nim informacje nie do końca prawdziwe, stąd też chciałbym rozwiać pewne wątpliwości – tłumaczył.

– Ustawa ta premiuje rolnictwo, niejako wychodzi naprzeciw rolnikowi, która jest w myśl jej zapisów osobą uprzywilejowaną. Nie tworzy barier dla rolników, wręcz przeciwnie podaż ziemi rolnej zwiększa się, a jak wszyscy państwo wiecie był w tej kwestii problem, szczególnie w naszym województwie – wyjaśnił Wójcik.

Drugą prelekcję, zatytułowaną „ARiMR – Agencja Płatnicza Unii Europejskiej: Restrukturyzacja Małych Gospodarstw i zmiany w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), przedstawiła Teresa Pamuła, dyrektor OR ARiMR w Rzeszowie. – Jak państwo wiecie ARiMR jest tą instytucją, która wspiera polskie rolnictwo już od 2004 roku. Środki finansowe, które państwo otrzymaliście na pewno miały bardzo duży wpływ na gospodarstwa.

 

 

Jeżdżąc po Podkarpaciu widzi się, że polska wieś pięknie się przekształca – mówiła. – Już w styczniu rozpocznie nabór do kolejnego programu, którym będzie restrukturyzacja małych gospodarstw. W jego ramach będzie można otrzymać dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych – informowała dyrektor Pamuła, zapowiadając również cykl spotkań w poszczególnych gminach odnośnie rzeczonego programu.

Podczas części szkoleniowej głos zabrał także Kazimierz Śpiewak, dyrektor ZS CKR w Rzemieniu, który przedstawił ofertę edukacyjną i bazę kształcenia praktycznego oraz przybliżył historię miejscowego Zespołu Szkół. – Ośrodek Szkolenia Rolniczego powstał w roku 1947 na bazie majątku rodziny Szaszkiewiczów, z którego wyłączona na ten cel 300 hektarów ziemi – mówił. Dyrektor wspominał także różnych właścicieli szkoły, w tym Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Obecnie placówka oświatowa w Rzemieniu podlega pod Ministerstwo Rolnictwa. – W szkole dziennej kształcimy techników rolników, techników weterynarii, techników żywienia, techników ogrodników oraz kucharzy i mechaników maszyn rolniczych na poziomie zasadniczym – wymieniał dyrektor Śpiewak. – W trybie zaocznym prowadzone są także zajęcia dla dorosłych – dodawał.

Dobrą oceną szkoły potwierdziła wicestarosta powiatu mieleckiego, Maria Napieracz. – Opinia o szkole jest bardzo dobra i jest to opinia nie tylko ludzi dorosłych, zajmujących się oświatą , ale również uczniów, którzy kończyli tą szkołę – mówiła. Zwracając się do sołtysów życzyła im wytrwałości i siły w pełnieniu tak zaszczytnej funkcji.

 

 

Potrzebne spotkania sołtysów

– Chciałam bardzo serdecznie podziękować państwu dyrektorom oraz organizatorom spotkania za to dzisiejsze wydarzenie i wiedzę, która przekazaliście, a my sołtysi mając codzienny kontakt z mieszkańcami wsi będziemy mogli im przekazać te informacje – mówiła Janina Midura.

W czasie przerwy między częściami szkoleniowymi uczestnicy spotkania mieli okazję degustować regionalne i tradycyjne potrawy przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół w Rzemieniu. – W naszej szkole mamy wspaniałą młodzież i dużą wagę przywiązujemy do pielęgnowania tradycji, zwyczajów, wszystkiego tego co dzieje się na naszej polskiej ziemi – mówiła Janina Bierzyńska, nauczycielka przedmiotów gastronomicznych w ZS CKR w Rzemieniu.

Po zakończeniu szkolenia sołtysi mogli zobaczyć bazę kształcenia praktycznego, w tym pierwszą w Polsce halę upraw.

Spotkanie w Rzemieniu było kolejnym w ostatnim czasie, które zorganizowało Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu. Pod koniec października odbyła się w Mielcu wspólna konferencja dla powiatów mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz dębickiego, która dotyczyła  rozwoju rolnictwa.

Natomiast w listopadzie zorganizowane zostało spotkanie dla rolników poświęcone interwencjom na rynkach rolnych oraz zasadom obrotu ziemią rolną.

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa