W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Wystartowała tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Starosta mielecki Stanisław Lonczak wraz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Ryszardem Krawcem sprawdzili jak przebiega kwalifikacja wojskowa w powiecie mieleckim.

Do stawiennictwa na kwalifikację, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast wezwali w sumie 960 osób z naszego powiatu. W tym 948 mężczyzn i 12 kobiet. Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta.

Terminy

 • Miasto Mielec 15-29 maj 2023
 • gmina Padew Narodowa 30-31 maja 2023
 • Miasto i gmina Przecław 31 maj, 1-5 czerwca 2023
 • gmina Borowa 6 czerwca 2023
 • gmina Wadowice Górne 7-12 czerwca 2023
 • gmina Czermin 13-15 czerwca 2023
 • gmina Mielec 15-19 czerwca 2023
 • Miasto i gmina Radomyśl Wielki 20-23 czerwca 2023
 • gmina Tuszów Narodowy 23-27 czerwca 2023
 • gmina Gawłuszowice 28 czerwca 2023

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się w budynku Zespołu Szkół im.prof. Janusza Groszkowskiego przy ul. Kilińskiego 24 w Mielcu i obejmuje swoim zasięgiem działania cały powiat mielecki. Kwalifikacja rozpoczęła się w dniu 15 maja i potrwa do 29 czerwca br. i jest czynna od 7:00 do 15:00.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia. Obowiązek stawienia się, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Podczas kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 • wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
 • wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
 • nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji wojskowej

 • dowód osobisty,
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • 1 zdjęcie.
 • Oznaczenie kategorii zdrowia

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i psychologicznych podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
 • kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria D – niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej – pod numerami telefonów 660670984 lub 795242267

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Letnia Akademia Artystyczna [FOTO]

Wiadomości Mielec

Stara Cegielnie zwiększa swoje finansowe wsparcie dla klubu FKS Stal Mielec

Wiadomości Mielec

Pakiety badań w laboratorium szpitala w Mielcu [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa