23 sierpnia 2019 (piątek) - 7:38
Wyższe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych
Wyższe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych
Wyższe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych
Informacje

Wyższe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych

Rada Powiatu Mieleckiego podjęła uchwałę podwyższającą wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych i pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Decyzja o podwyższeniu wynagrodzeń zapadła podczas sesji Rady Powiatu Mieleckiego w środę, 7 lutego. Jak wynikało z informacji przedstawionej przez Beatę Kardyś, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, do tej pory rodzinie zastępczej zawodowej przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 2000 zł brutto, a rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – w kwocie 2600 zł.

– W związku z tym, że nie było podwyżek tych kwot od roku 2012, a w tym czasie uległo zwiększeniu minimalne wynagrodzenie za pracę, podjęliśmy starania o to, by kwoty wynagrodzenia dla rodzin podwyższyć – mówiła dyrektor PCPR. Potrzebę podwyżki argumentowała również zaangażowaniem rodzin zastępczych i rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w wypełnianie obowiązków.

Radni poparli uchwałę jednogłośnie. Zgodnie z jej zapisami, rodziny zastępcze zawodowe mają otrzymywać wynagrodzenie wysokości 2500 zł, a rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – wynagrodzenie wysokości 3100 zł. Nowe kwoty będą obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Warto dodać, że na terenie powiatu funkcjonuje obecnie osiem rodzin zawodowych, w tym jedna pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. PCPR ma również podpisaną umowę z zawodową rodziną zastępczą z powiatu sanockiego. Pomoc znajduje w nich łącznie 27 dzieci.

 

Wyższe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych

 

Wyższe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych
Wyższe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych
Wyższe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości