W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Wzmacniacze sygnału GSM – policjanci przestrzegają

Policjanci przestrzegają mieszkańców przed korzystaniem z urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych, tj. wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami korzystanie z podobnych urządzeń jest wykroczeniem i jest karalne.

Policjanci informują o odpowiedzialności karnej z tytułu korzystania z urządzeń wzmacniających sygnał gsm/umts. Prowadzone przez policjantów postępowania wskazują na brak świadomości użytkowników takich urządzeń. Korzystanie ze wzmacniaczy sygnału wymaga stosownego pozwolenia radiowego, a używanie ich bezprawnie podlega grzywnie do 1000 złotych.

Pracujący ,,nielegalnie” wzmacniacz gsm zakłóca skutecznie obszar o promieniu 1000 metrów, a z uwagi, że najczęściej posiada antenę montowaną na dachu budynku, zasięg zakłóceń może dochodzić nawet do 2400 metrów. Funkcjonariusze przypominają, że korzystanie z powyższych urządzeń prowadzi do poważnych następstw w sferze bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony zdrowia. Zakłócenia skutkować mogą utrudnieniami w łączności telefonicznej tj. zrywanie połączeń, pozbawienie abonentów możliwości wykonywania i odbierania połączeń. Opisane zjawisko zdecydowanie zagraża bezpieczeństwu porządku publicznego oraz ratowaniu ludzkiego życia, poprzez uniemożliwienie kontaktu z służbami niosącymi pomoc. 

Powyższe zagadnienie reguluje art.208 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku. – Prawo telekomunikacyjne.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości