W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Historia Informacje Kultura i nauka

XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń

W piątek 3 września 2021 r. w Hotelu ISKIERKA  odbyło się XI  Spotkanie Lotniczych Pokoleń 2021 połączone  z odnotowaniem jubileuszy 20-lecia Klubu Miłośników Lotnictwa  oraz 75-lecia Aeroklubu Mieleckiego.  Spotkanie poprowadził Janusz Chojecki- Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

Otwierając Spotkanie prezes Chojecki poprosił jego uczestników o powstanie, aby uczcić chwilą ciszy pamięć Tych, którzy odeszli od mieleckiej lotniczej rodziny po ubiegłorocznym X Spotkaniu Lotniczych Pokoleń przywołując imiennie na pamięć śp. Czesława Kolisza, b. konstruktora lotniczego oraz długoletniego Szefa Serwisu Lotniczego WSK PZL Mielec w b. ZSRR,  a po powrocie do kraju na początku lat 90. współwłaściciela i dyrektora zarządzającego firmy ANKOL, człowieka wielkiej klasy, charyzmatycznego, niezwykle lubianego i cenionego przez mieleckie środowisko, nie tylko lotnicze, przyjaciela wielu mielczan, sympatyka i darczyńcy wielu organizacji pozarządowych i fundacji  działających na rzecz Ziemi Mieleckiej. 

Kontynuując prezes Chojecki przedstawił scenariusz przebiegu Spotkania, akcentując powody, dla których  je zorganizowano wymieniając je kolejno:

– uczczenie tegorocznego  Święta Lotnictwa, które obchodzone było w dniu 28.08.2021 w całym kraju;

– uczczenie  jubileuszu XX- lecia Klubu Miłośników Lotnictwa;

– odnotowanie jubileuszu 75-lecia Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Działowskich

– obejrzenie  po raz pierwszy w gronie uczestników Spotkania kilka krótkich filmów przygotowanych      przez: PZL Mielec- A Sikorsky &Lockheed Martin Corporation; Firmę Eurotech, Sp. z o.o. ; Fundację Biało- Czerwone Skrzydła,

– wysłuchanie interesującej prelekcji doc. dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego n/t nowoczesnych technologii wdrażanych w produkcji lotniczej w kraju i na świecie;

– obejrzenie i wysłuchanie dwóch jubileuszowych prezentacji: 20- lecie  Klubu Miłośników Lotnictwa  oraz 75-lecie Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Działowskich;

– wręczenie jubileuszowych listów gratulacyjnych, odznaczeń i podziękowań.

Prezes Chojecki przypomniał, iż Święto Lotnictwa  zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 roku na samolocie RWD-6.  Podkreślił, iż jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Przypomniał, iż w tym roku Święto Lotnictwa obchodzone było w całym kraju, głównie w formie pikników lotniczych, w dniu 28.08.2021.

W Mielcu odbyło się także kilka imprez o charakterze lotniczym, a największa z nich w  lipcu br., gdzie na mieleckim lotnisku municypalnym  Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła oficjalnie zaprezentowała swoją działalność w ramach Umowy podpisanej z MARR SA przy wsparciu prezydenta Mielca-pana Jacka Wiśniewskiego, dając niejako początek zalążkowi muzeum lotnictwa w Mielcu. Prezes Chojecki podkreślił, iż piątkowe  spotkanie to niejako finał  tegorocznych obchodów Święta Lotnictwa w Mielcu.

Prowadzący Spotkanie przypomniał, iż mottem  przewodnim Spotkań Lotniczych Pokoleń pozostaje niezmiennie „ Lotnictwo łączy pokolenia”. Zauważył, iż wśród uczestników Spotkania łatwo było zauważyć obecność 4-ch pokoleń mieleckiej lotniczej rodziny. 

Prowadzący zaakcentował objęcie tegorocznego Spotkania Lotniczych Pokoleń przez Prezesa Zarządu/Dyrektora Naczelnego Polskich Zakładów Lotniczych- pana Janusza Zakręckiego dziękując za przyjęcie honorowego patronatu reprezentującemu na Spotkaniu Pana Prezesa Janusza Zakręckiego Arturowi Wojtasowi- Członkowi Zarządu/Dyr. Serwisu i Prób w Locie.

Po wprowadzeniu przez prezesa Janusza Chojeckiego uczestników spotkania  w program i tematykę tegorocznego Spotkania, Prowadzący przywitał imiennie wszystkich jego uczestników, wśród których obecni byli: posłanka na Sejm RP- Pani Krystyna Skowrońska, radny Sejmiku Podkarpackiego –pan Jan Tarapata, przedstawiciele lokalnych samorządów: powiatowego na  czele z przewodniczącym Rady Powiatu Mieleckiego-panem Markiem Paprockim, miejskiego na czele z panami: Bogdanem Bieńkiem- przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Jackiem Wiśniewskim – prezydentem miasta Mielca, prezesi organizacji publicznych oraz pozarządowych organizacji samorządowych, prezesi i właściciele firm sponsorskich, wielu byłych i obecnych pracowników WSK PZL Mielec.  

Kończąc otwarcie Spotkania prezes Janusz Chojecki życzył uczestnikom miłych wrażeń podczas  uroczystości, a całej mieleckiej lotniczej społeczności złożył najlepsze Życzenia z okazji zarówno Święta Lotnictwa jak  też  lokalnych jubileuszy lotniczych organizacji pozarządowych.

Następnie przystąpiono do realizacji merytorycznej części Spotkania w kolejności przewidzianej jego scenariuszem:

  1.  Prezes KML – Zbigniew Wicherski dokonał obszernie popartej slajdami jubileuszowej prezentacji   dot. Klubu Miłośników Lotnictwa, 
  1. Doc. dr hab. inż. Włodzimierz Adamski przeprowadził prlekcję zatytułowaną „Inteligentne techniczne przygotowanie produkcji zwiększające wydajność i jakość w przemyśle lotniczym”,
  1. Wyświetlono bardzo interesujące filmy udostępnione przez PZL Mielec, które nie były do tej pory prezentowane szerszej publiczności z bardzo dobrym komentarzem Dyrektora  Artura Wojtasa,
  1. Wyświetlono premierowy film o firmie AEROTECH, Sp. z o.o.  z bardzo fachowym komentarzem prezesa Zarządu- Janusza Michalcewicza,
  1. Wyświetlono filmy Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła nie prezentowane do tej pory szerszej publiczności z bardzo ciekawym i kompetentnym komentarzem pana Jakuba Kubickiego – prezesa Zarządu Fundacji,
  1. Dokonano prezentacji Pawła Świerczyńskiego – prezesa Mieleckiego Aeroklubu związanej  z jubileuszem  75-lecia  Mieleckiego Aeroklubu im. Braci Działowskich.

Po zakończeniu tematycznych prezentacji głos zabierali:

– Posłanka na Sejm RP- Krystyna Skowrońska, która pogratulowała Zbigniewowi Wicherskiemu jubileuszu XX –lecia kierowanego przez Niego Klubem Miłośników Lotnictwa oraz złożyła życzenia dalszej aktywności Klubu i Jego Prezesa;

– Życzenia prezesowi Wicherskiemu złożył prezydent Miasta Mielca- Pan Jacek Wiśniewski, który wręczył Jubilatowi okolicznościową statuetkę symbolizującą  Mieleckie Skrzydła;

– List gratulacyjny dla Zbigniewa Wicherskiego w imieniu posła na Sejm- pana Fryderyka Kapinosa odczytał i przekazał dyrektor mieleckiego biura poselskiego- pan Kamil Kagan;

– Okolicznościowy grawerton  prezes Zbigniew Wicherski otrzymał od Starosty Mieleckiego

– Tegoroczną Mielecką Iskierkę wręczył prezes Zbigniew Wicherski panu dr. Jackowi Krzysztofikowi, byłemu pierwszemu zasłużonemu prezesowi Klubu Miłośników Lotnictwa,

  – Jubileuszowe Podziękowania wręczył prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej: Józefowi   Roguzowi – postaci niezwykle zasłużonej dla mieleckiego i polskiego lotnictwa, dla Ziemi Mieleckiej oraz Anieli Ratusińskiej- Trzpis- członkowi Zarządu TMZM oraz sekretarzowi KML za olbrzymi wkład pracy w organizację wielu Spotkań Lotniczych Pokoleń.

– Wiceprezesi  Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej: Zbigniew Wicherski oraz Teresa Orczykowska wręczyli prezesowi Zarządu- Januszowi Chojeckiemu Podziękowanie za  trudne do przecenienia zaangażowanie i wkład pracy społecznej oraz udzielane  wszechstronne wsparcie wszystkim Klubom Towarzystwa w realizowanych przez nie zadaniach publicznych.

Ponadto głos zabierali: najstarszy uczestnik Spotkania, b. długoletni pracownik służb startowo- serwisowych WSK PZL Mielec- Pan Teofil Lenartowicz, który przybył na spotkanie w towarzystwie Małżonki z dalekiego Wrocławia oraz Zygmunt Osak- b. długoletni pilot doświadczalny WSK PZL Mielec, zaangażowany od lat społecznie w prace modelarskie z mielecką młodzieżą.

Po wyczerpaniu programu Spotkania prezes Janusz Chojecki  podziękował wszystkim sponsorom, darczyńcom i reklamodawcom za wsparcie finansowe tegorocznego Spotkania, a lokalnym i regionalnym mediom za przyjęcie patronatu medialnego, po czym zaprosił wszystkich uczestników na uroczystą kolację.

Podczas kolacji były okazje do wspomnień ale także dyskutowano o wielu kwestiach związanych z kultywowaniem mieleckich tradycji lotniczych, a także promowaniem mieleckiego przemysłu lotniczego w kraju oraz poza jego granicami.

     Mielec, 04.09.2021

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa