W dniu 22 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Padwi Narodowej odbyły się XIX Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Gmina Padew Narodowa po raz kolejny z pełną odpowiedzialnością podjęła się roli gospodarza ważnego wydarzenia z działalności statutowej Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mielcu.

Pod nieobecność druha Prezesa Franciszka Augustyna Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Mielcu reprezentował wiceprezes Janusz Bik, który poprowadził całe spotkanie.

Turniej Wiedzy Pożarniczej każdego roku cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci
i młodzieży szkolnej z całego powiatu mieleckiego. Poprzez uczestnictwo w OTWP młodzi ludzie zyskują cenną wiedzę w zakresie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. Tego typu przedsięwzięcia motywują ich dodatkowo do rozwijania własnych zainteresowań, związanych z ruchem strażackim, co często skutkuje wstępowaniem w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych czy też rozpoczynaniem służby w OSP.

 

 

W tegorocznej edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej wzięło udział 43 uczestników, w tym:

17 z I grupy wiekowej (szkoły podstawowe),
18 z II grupy wiekowej (gimnazja),
8 z III grupy wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne).
Oprócz uczestników w uroczystym Finale Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” brali udział również opiekunowie, rodzice oraz liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: mł. bryg. Andrzej Marczenia – Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Stanisław Rączka – Komendant Powiatowy PSP w Mielcu, Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego, Dawid Uzar- Radny Rady powiatu Mieleckiego, Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa, Anna Wiącek – Sekretarz Gminy Padew Narodowa, Piotr Kędzior – Komendant Gminny Związku OSP RP w Padwi Narodowej, Jan Mucha i Eugeniusz Ryba – wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu, Magdalena Bednarz – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu, prezesi zarządów gminnych i komendanci gminni ZOSP RP oraz wielu innych znamienitych gości.

Zgodnie z regulaminem OTWP rywalizacja dzieci i młodzieży odbywała się w dwóch etapach: I etap obejmował część pisemną, drugi to etap ustny. W I części eliminacji uczestnicy odpowiadali na 30 pytań testowych. Spośród każdej grupy wyłoniono trzech najlepszych zawodników, którzy przystąpili do etapu ustnego. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie:

Przewodniczący – mł. kpt. Bernard Maziarz
Z-ca Przewodniczącego – mł. kpt. Andrzej Kukliński
Sekretarz – Magdalena Bednarz.
Dodatkową atrakcją i w pewnym sensie nagrodą pocieszenia dla uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu Turnieju była zorganizowana wycieczka do zamku w Baranowie Sandomierskim.

Podczas etapu ustnego w każdej kategorii wiekowej komisja rozstrzygnęła kolejność zajmowanych miejsc. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

Jan Wanatowicz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu
Magdalena Lasek – Szkoła Podstawowa w Przecławiu
Emilia Głaz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej
II grupa wiekowa – gimnazja:

Aleksandra Malczyńska – Zespół Szkół w Przecławiu
Piotr Koceniak – Gimnazjum nr 2 w Mielcu
Zuzanna Helowicz – OSP Przecław
III grupa wiekowa – szkoły ponadgimanzjalne:

Karolina Strzelczyk – OSP Podole
Mateusz Nycek – OSP Gliny Małe
Alicja Trzpis – OSP Gliny Wielkie
Laureaci i wyróżnieni zostali nagrodzeni dzięki wsparciu finansowemu lub rzeczowemu sponsorów, tj.:

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Prezydent Miasta Mielca
Starosta Powiatu Mieleckiego
Urząd Gminy Padew Narodowa
Nadleśnictwo Mielec
Firmy: Geyer & Hosaja, Cegielnia „Przecław”, PZL Mielec.
Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w eliminacjach wojewódzkich biorą udział zwycięzcy eliminacji powiatowych z poszczególnych trzech grup wiekowych. Tegoroczne eliminacje wojewódzkie OTWP odbędą się 19 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im.
I. Łukasiewicza w Krośnie. Przedstawicielom naszego powiatu życzymy sukcesów na szczeblu wojewódzkim.

 

 

Jeden komentarz do wpisu XIX Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej PH. ,,Młodzież zapobiega pożarom”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Slider

Slider
Slider
Slider