W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

XIX Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej PH. ,,Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 22 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Padwi Narodowej odbyły się XIX Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Gmina Padew Narodowa po raz kolejny z pełną odpowiedzialnością podjęła się roli gospodarza ważnego wydarzenia z działalności statutowej Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mielcu.

Pod nieobecność druha Prezesa Franciszka Augustyna Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Mielcu reprezentował wiceprezes Janusz Bik, który poprowadził całe spotkanie.

Turniej Wiedzy Pożarniczej każdego roku cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci
i młodzieży szkolnej z całego powiatu mieleckiego. Poprzez uczestnictwo w OTWP młodzi ludzie zyskują cenną wiedzę w zakresie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. Tego typu przedsięwzięcia motywują ich dodatkowo do rozwijania własnych zainteresowań, związanych z ruchem strażackim, co często skutkuje wstępowaniem w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych czy też rozpoczynaniem służby w OSP.

 

 

W tegorocznej edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej wzięło udział 43 uczestników, w tym:

17 z I grupy wiekowej (szkoły podstawowe),
18 z II grupy wiekowej (gimnazja),
8 z III grupy wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne).
Oprócz uczestników w uroczystym Finale Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” brali udział również opiekunowie, rodzice oraz liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: mł. bryg. Andrzej Marczenia – Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Stanisław Rączka – Komendant Powiatowy PSP w Mielcu, Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego, Dawid Uzar- Radny Rady powiatu Mieleckiego, Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa, Anna Wiącek – Sekretarz Gminy Padew Narodowa, Piotr Kędzior – Komendant Gminny Związku OSP RP w Padwi Narodowej, Jan Mucha i Eugeniusz Ryba – wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu, Magdalena Bednarz – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu, prezesi zarządów gminnych i komendanci gminni ZOSP RP oraz wielu innych znamienitych gości.

Zgodnie z regulaminem OTWP rywalizacja dzieci i młodzieży odbywała się w dwóch etapach: I etap obejmował część pisemną, drugi to etap ustny. W I części eliminacji uczestnicy odpowiadali na 30 pytań testowych. Spośród każdej grupy wyłoniono trzech najlepszych zawodników, którzy przystąpili do etapu ustnego. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie:

Przewodniczący – mł. kpt. Bernard Maziarz
Z-ca Przewodniczącego – mł. kpt. Andrzej Kukliński
Sekretarz – Magdalena Bednarz.
Dodatkową atrakcją i w pewnym sensie nagrodą pocieszenia dla uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu Turnieju była zorganizowana wycieczka do zamku w Baranowie Sandomierskim.

Podczas etapu ustnego w każdej kategorii wiekowej komisja rozstrzygnęła kolejność zajmowanych miejsc. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

Jan Wanatowicz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu
Magdalena Lasek – Szkoła Podstawowa w Przecławiu
Emilia Głaz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej
II grupa wiekowa – gimnazja:

Aleksandra Malczyńska – Zespół Szkół w Przecławiu
Piotr Koceniak – Gimnazjum nr 2 w Mielcu
Zuzanna Helowicz – OSP Przecław
III grupa wiekowa – szkoły ponadgimanzjalne:

Karolina Strzelczyk – OSP Podole
Mateusz Nycek – OSP Gliny Małe
Alicja Trzpis – OSP Gliny Wielkie
Laureaci i wyróżnieni zostali nagrodzeni dzięki wsparciu finansowemu lub rzeczowemu sponsorów, tj.:

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Prezydent Miasta Mielca
Starosta Powiatu Mieleckiego
Urząd Gminy Padew Narodowa
Nadleśnictwo Mielec
Firmy: Geyer & Hosaja, Cegielnia „Przecław”, PZL Mielec.
Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w eliminacjach wojewódzkich biorą udział zwycięzcy eliminacji powiatowych z poszczególnych trzech grup wiekowych. Tegoroczne eliminacje wojewódzkie OTWP odbędą się 19 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im.
I. Łukasiewicza w Krośnie. Przedstawicielom naszego powiatu życzymy sukcesów na szczeblu wojewódzkim.

 

 

Zobacz też...

1 Komentarzy

emek 1 maja 2017 (poniedziałek) at 13:46

zdjęcia masakra nieostre.haha

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa