W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Z Policją o bezpieczeństwie w szkole MSMS Piłkarskie Nadzieje

Policjantki zajmujące się profilaktyką społeczną przyjęły zaproszenie na spotkanie zorganizowane przez Dyrekcję Mieleckiej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje”. Policjantki rozmawiały z dziećmi klas od IV do VII o odpowiedzialności prawnej za czyny karalne i przejawy demoralizacji, o przemocy, narkotykach, dopalaczach a także bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

W ramach działań profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży Zespół Profilaktyki, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mielcu podejmuje szereg działań mających na celu zminimalizowanie tego zjawiska. Dyrekcja Mieleckiej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje” zaprosiła policjantów na prelekcję zorganizowaną specjalnie dla uczniów klas IV – VII.

Policjantki rozmawiały z dziećmi i młodzieżą o odpowiedzialności prawnej za czyny karalne i przejawy demoralizacji. Omówiły także odpowiedzialność prawną nieletnich, zagrożenie cyberprzemocą i dopalaczami. Poruszony był także temat szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas treningów, zabaw na podwórku i w domu.

Nieodłącznym tematem wrześniowych spotkań z dziećmi i młodzieżą jest także bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjantki przypomniały jak poruszać się pieszo i na rowerze zgodnie z przepisami oraz jak podczas jesiennej aury zadbać o swoje bezpieczeństwo. Za wyjątkową aktywność słuchacze zostali nagrodzeni opaskami odblaskowymi, które nie wątpliwie sprawią, że uczniowie będą bardziej widoczni na drodze.

Zobacz też...