W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Materiały video

Za nami ostatnia sesja Rady Powiatu w 2018 roku [VIDEO]

Dzisiaj 20 grudnia radni Powiatu Mieleckiego obradowali na ostatniej w 2018 r. sesji.

Grudniowe obrady Rady poprzedziła wizyta harcerek z mieleckiego hufca, które przekazały radnym betlejemskie światło pokoju.

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od sprawozdania Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

Radni podjęli uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, zmiany uchwały budżetowej, a także uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Kolejno radni pochylili się nad uchwałą określającą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Porządek obrad poszerzony został o podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła także stanowisko z okazji 100 rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla.

Na zakończenie rajcy krótką modlitwa uczcili pamięć zmarłego Bogusława Warzechy, mieleckiego lekarza i ordynatora oddziału gruźlicy i chorób płuc Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

Zarząd Powiatu Mieleckiego, w imieniu swoim oraz Rady Powiatu Mieleckiego, składa Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa