W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Zakończenie 2022 roku – Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy

29 grudnia rada gminy Tuszów Narodowy na ostatniej w 2022 roku sesji jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2023 rok. 

Projekt budżetu, przed przystąpieniem do głosowania  został omówiony przez wójta gminy, który podkreślił że jest to kolejny rok dużych inwestycji, podobnie jak to miało miejsce w mijającym roku. 

Dochody budżetu gminy planowane są w wysokości 57 136 212 zł, w tym majątkowe 21 306 350 zł.

Wydatki budżetu planowane na poziomie 67 005 615 zł. Planowany deficyt 9 869 403 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek w kwocie 4 469 403 zł oraz wolnych środków w kwocie 5 400 000zł

Na koniec 2023 roku planowane zadłużenie wyniesie 7 031 719 zł. 

Na inwestycje planuje się kwotę  30 319 240 zł. 

Wśród planowanych inwestycji najbardziej kosztowne będą:

-kontynuacja budowy kanalizacji Ławnica i Grochowe I, 

-I etap budowy własnej oczyszczalni ścieków,  

-budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z budową zbiornika retencyjnego, 

-budowa chodników, remonty i budowa dróg, 

-budowa kompleksu sportowego przy Strefie Tuszów.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w dużej części z pozyskiwanych dotacji środków krajowych i unijnych. 

Spośród wydatków bieżących znaczącą pozycję w budżecie stanowią wydatki na oświatę tj. 17 375 822 zł, w tym 10 631 154 zł to subwencja i dotacje oraz opłaty na dożywianie dzieci.  Pozostała część jest dopłacana z środków własnych gminy. 

W ramach funduszu sołeckiego o wykorzystaniu którego decydują mieszkańcy zaplanowano kwotę 508 697 zł.

Cały budżet wkrótce zostanie opublikowany w BIP. 

Ne sesji obecny był ks. proboszcz z tuszowskiej parafii Wiesław Konior, który w imieniu kapłanów z terenu gminy i swoim podziękował wójtowi gminy i samorządowcom za bardzo  dobrą współpracę,  w modlitwie polecił bożej opiece gminę i złożył życzenia na 2023 rok. 

Z życzeniami do mieszkańców zwrócił się radny powiatowy Kacper Głaz oraz zapewnił o staraniach podejmowanych w radzie powiatu na rzecz inwestycji w gminie Tuszów Narodowy.

Wójt gminy swoje życzenia poprzedził krótkim podsumowaniem mijającego roku.

„Podkreślam, że w 2022 roku znaczące wielomilionowe kwoty w ramach polskiego ładu, funduszy unijnych i krajowych zasiliły nasz budżet, co umożliwiło wykonanie licznych i bardzo kosztownych inwestycji. Można powiedzieć był to rok dużej przebudowy w gminie. Należy wymienić chociażby budowę czterech mostów, nowe odcinki dróg, chodników, oświetleń ulicznych, rozbudowana infrastruktura sportowa, kolejne place zabaw, kanalizacja w Ławnicy, nowe odcinki sieci wodociągowej, rewitalizacja centrum Tuszowa Narodowego. Do tego dochodzą projekty na kolejne lata mające na celu uzbrojenie Strefy Tuszów, wykonanie własnej oczyszczalni  ścieków, kontynuację funkcjonowania DDP dla seniorów  w Dębiakach, budowa nowych odcinki kanalizacji i wodociągów, czy rozbudowa domu kultury ora inne mniejsze podnoszące jakość życia w gminie.               Z myślą o mieszkańcach realizujemy  sprzedaż węgla w cenach preferencyjnych. Dzieci z terenu gminy mogą uczęszczać do trzech przedszkoli samorządowych. Wciąż działamy aby powstało piękne centrum sportowe prze Strefie Tuszów. Mam nadzieję, że przy wsparciu finansowym z pozyskiwanych dotacji uda nam się zrealizować nasze plany.

 Wykonane i zakładane zadania nie byłyby możliwe gdyby nie dobra współpraca z radnymi, sołtysami, lokalnymi liderami, praca kierownictwa i pracowników urzędu za co serdecznie dziękuję. Otrzymujemy też  bardzo duże wsparcie za strony europosła Tomasza Poręby, wiceministra Marcina Warchoła, senatora Zdzisława Pupy, których zaliczamy do przyjaciół tuszowskiej gminy. Serdecznie im za to dziękuję…

 Na 2023 roku życzę przede wszystkim błogosławieństwa Bożej Dzieciny co da siłę w pokonywaniu trudności oraz pozwoli z ufnością spoglądać w przyszłość.   Oby Nowy rok przyniósł upragniony pokój. Życze zdrowia i wszelkiego dobra. Szczęść Boże”.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa