W Cieniu Jupiterów Mielec
navigator
fratelli
Image default
Informacje

Zakończono budowę kładki w gminie Czermin

Dzięki środkom z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na terenie  miejscowości Czermin i Łysaków, położonych w powiecie mieleckim, powstała kładka dla pieszych  przez rzekę Breń Stary.

Wybudowany obiekt mostowy jest jednoprzęsłową kładką przeznaczoną dla ruchu pieszego i przystosowaną do przejazdu rowerzystów. Kładka usytuowana jest powyżej istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej , równolegle do jego osi.

Mieszkańcy mogą już cieszyć się z komfortowego połączenia miedzy dwiema miejscowościami i czuć się bezpiecznie poruszając się pieszo czy rowerem.

Zakres robót obejmował następujące roboty budowlane w branży mostowej i drogowej:

– rozbiórkę istniejących zejść z chodnika na jezdnie drogi powiatowej w sąsiedztwie mostu przez rzekę Breń Stary wraz z przepustami narowach drogowych

– rozbiórkę istniejących umocnień przy przyczółkach mostu drogowego,

– budowę kładki dla pieszych, usytuowanej w km 3+431 drogi powiatowej nr. 1 151R ora w km 15+907 rzeki Breń Stary- po południowej stronie istniejącego mostu drewnianego,

 

 

– budowę odcinków chodnika wzdłuż drogi powiatowej – dojść do projektowanej kładki – od km 3+408 do km 3+423 oraz od 3+439 do km 3+454,

– budowę przepustów pod projektowanym chodnikiem – w km 3+415 i w km 3+449 drogi powiatowej

– umocnienie koryta rzeki Stary Breń odcinku od km 15+895 do km 15+914 na brzegu prawym oraz od km 15+895 do km +918 na brzegu lewym.  

Zabezpieczenie ruchu pieszych i ewentualnych rowerzystów stanowią stalowe balustrady o wysokości 1.20 m.

Koszt wykonania : 283.585,85 zł brutto w tym dofinansowanie z gminy Czermin 50.000,00zł.

Wykonawca:  Remost sp. z o. o. z Dębicy.

 

 

 

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa