W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Zamiast przemocy

W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu w dniu 28 listopada odbyła się konferencja „Zamiast Przemocy” organizowana przez Prezydenta Miasta Mielca poprzez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

Uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele władz samorządowych, naczelnicy wydziałów, dyrektorzy szkół, przedszkoli, żłobków wraz z kadrą psychologiczno-pedagogiczną, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu, proboszczowie i wikariusze parafii, przedstawiciele instytucji sądu, policji, prokuratury, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych zajmujących się przemocą.

Konferencja jest podsumowaniem działań podejmowanych w ramach projektu, a jej celem jest przedstawienie narastającej skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa, powiatu i gminy – powiedział Jan Myśliwiec, Wykonujący Zadania i Kompetencje Prezydenta Miasta Mielca.

Część merytoryczna składała się z wystąpień zaproszonych prelegentów. Byli to:

-Ewa Kloc – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

-Agnieszka Turska-Majewska – certyfikowany terapeuta i trener Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR)

-Joanna Szęszoł Boryczka starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu

-Beata Kardyś – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

-Mariusz Surowiec – prezes zarządu Fundacji Instytutu Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju

-Agnieszka Pawlak – psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu

-Magdalena Skulimowska – st. sierż. asystent Wydziału Prewencji, koordynator procedury „Niebieskie Karty” w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu

Część merytoryczną uświetniał występ słowno-muzyczny poety, kompozytora, pieśniarza, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów, dyrektora artystycznego Festiwalu im. Jonasza Kofty – Jerzego Mamcarza, z pochodzenia mielczanina.

Konferencja podsumowywała projekt z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który Gmina Miejska Mielec w lutym br. pozyskała fundusze z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt złożony przez miasto Mielec zajął 5 miejsce na 78 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania i otrzymał wyróżnienie ministra.

W ramach projektu odbyły się m.in.: zajęcia dla dzieci i rodziców, kino letnie, lokalna kampania społeczna, zajęcia z samoobrony dla kobiet realizowane we współpracy z Komendą Powiatową Policji, seminarium dla osób niepełnosprawnych (w tym niesłyszących) i starszych na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz instytucji świadczących pomoc w tym zakresie, opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca w formie sondażu ulicznego lub ankiety na grupie reprezentatywnej obejmującej 512 mieszkańców miasta Mielca.

Spotkanie prowadziła Agata Ćwieka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Edward Tabor

 

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Prezentacja Zastępców Prezydenta Miasta Mielca [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Światowy Dzień Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane [FOTO]

Wiadomości Mielec

Niedźwiedź pojawił się w powiecie mieleckim

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa