W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Zapraszamy wystawców do udziału w Dożynkach Powiatu Mieleckiego

Wystawco, zgłoś swój udział w Dożynkach Powiatu Mieleckiego!

W niedzielę, 1 września, w Mielcu odbędą się Dożynki Powiatu Mieleckiego. Starostwo Powiatowe zaprasza wystawców do zgłaszania swojego udziału w tym wydarzeniu.

Dożynki tradycyjnie odbędą się na terenach zielonych przy ulicy Rzecznej w Mielcu. Dla wystawców zostanie udostępniony teren o łącznej powierzchni około 370m². Do współpracy zachęcamy w szczególności: artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, stowarzyszenia, ośrodki kultury oraz firmy i instytucje związane z rolnictwem.

Cena wynosi 40 zł za 1m², a minimalna powierzchnia wystawiennicza, jaką należy wynająć – 2 m². Wystawców zainteresowanych udziałem w Dożynkach Powiatu Mieleckiego prosimy wypełnienie karty zgłoszenia oraz opłacenie stoiska. Wypełnione karty oraz dowody wpłaty będą przyjmowane do środy, 14 sierpnia br. w Biurze Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, pok. 321 w poniedziałek w godz. 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 i w piątek w godz. 7:30 – 14:30. Dokumentację można również przesłać drogą e-mailową, na adres: [email protected]
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania! Prosimy o kontakt:
Biuro Promocji i Informacji
pod nr tel.: (017) 78 00 493, (017) 78 00 484
email: [email protected]
lub osobiście ul. Wyspiańskiego 6, pok.: 321 (III p.)

KARTA ZGŁOSZENIA – WYSTAWCA

DOŻYNKI POWIATU MIELECKIEGO, 1 września 2019 r. 

Imię i nazwisko/nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon: …………………………………………………………email: ……………………………………………………..……………………………………….

Numer NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rodzaj prowadzonej działalności / asortyment ……………………………………………………………………………………………………..

Zapotrzebowanie na powierzchnię                         …………….. m X …………….. m = ………………..m²

                                                                           (szerokość)          (głębokość)

Zapotrzebowanie na energię elektryczną              • TAK          • NIE

(kable we własnym zakresie)

Proszę zaznaczyć czy chcą Państwo fakturę:         • TAK          • NIE

Dane do faktury: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie podatnika VAT:

Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Równocześnie oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT.

Płatności za powierzchnię wystawienniczą należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Powiatu Mieleckiego nr konta:  36 1020 4391 0000 6002 0167 5271 w terminie do 14 sierpnia 2019 r.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dla wystawców.

                                 ………………………….                                                       ……………………………….

                                  Miejscowość, data                                                                               Imię i nazwisko

Warunkiem udostępnienia powierzchni handlowo-wystawienniczej jest dostarczenie Karty Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty w terminie do 14 sierpnia 2019 roku do biura Organizatora: Biuro Promocji i Informacji pok.: 321 III p., ul. Wyspiańskiego 6, pok. w poniedziałek
w godz. 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 i w piątek w godz. 7:30 – 14:30., nr tel.: (017) 78 00 493 lub wysłanie na adres email [email protected].

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

        numer telefonu*

        adres e-mail*

przez administratora danych Starostę Powiatu Mieleckiego z siedzibą w Mielcu przy  ul. Wyspiańskiego 6 w celu: przekazania informacji o wymiarach i lokalizacji stoiska wystawowego.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartej w Regulaminie dla Wystawców Dożynki Powiatu Mieleckiego – 1 września 2019 roku, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych i w związku z tym przysługujących mi prawach.

                                      …………………………….                                                                        …………………………………

                                        Miejscowość, data                                                                                 Imię i nazwisko

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Mielecki Laur Kultury – gala wręczeń nagród [FOTO]

Wiadomości Mielec

Mielczanie na praktykach zawodowych w Sewilli

Wiadomości Mielec

Dzieci zwiedzały komendę policji [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa