18 września 2019 (środa) - 3:49
Zaproszenie do  współtworzenia „Dygresji” Nr 3(2019)
Zaproszenie do  współtworzenia „Dygresji” Nr 3(2019)
Zaproszenie do  współtworzenia „Dygresji” Nr 3(2019)
Informacje

Zaproszenie do współtworzenia „Dygresji” Nr 3(2019)

Piszących twórców z Mielca i okolic, którzy poważnie interesują się literaturą, piszą nietuzinkowe utwory, zasługujące na należyty rozgłos i uznanie czytelników, zapraszamy na łamy „Dygresji” – Mieleckiego Rocznika Literacko-Kulturalnego.

W oparciu o pracę redaktorów Mieleckiego Towarzystwa Literackiego zarówno uznani twórcy, i nieznani nikomu debiutanci,  każdego roku dostają szansę prezentacji w piśmie „Dygresje” – Mielecki Rocznik Literacko-Kulturalny.

Do współtworzenia trzeciego numeru pisma, które ukaże się w grudniu tego roku i będzie zawierało ambitną twórczość literacką, zapraszamy każdego piszącego pod warunkiem, że wnosi coś niepowtarzalnego do  literatury. Po raz pierwszy zapraszamy wszystkie osoby piszące – niezależnie od tego jakie stowarzyszenie miejscowe i pozamiejscowe reprezentują.

Aby wziąć udział w tym wydaniu, każdy twórca musi nadesłać na adres e-mail [email protected] 10 wierszy lub opowiadania (fragmentu prozy do 10 stron o rozmiarze 165×235), względnie innej twórczości (mile widziane fraszki, aforyzmy, limeryki itp.) w jednym pliku Word wraz z biogramem i w oddzielnym pliku zdjęcia portretowego o rozdzielczości 350 dpi.

Termin nadsyłania materiałów upływa z dniem 15 października 2019 r., lecz stanowczo prosimy, by nie odkładać tej ważnej sprawy na ostatnią chwilę.

Zapraszamy do współpracy artystów malarzy i fotografików: bardzo poważnie potraktujemy Wasze prace w trakcie redakcji, aby znalazły swoje należne miejsce. Autorzy najlepszych propozycji zostaną zaproszeni do udziału w tym wydawnictwie poprzez pisemne powiadomienie drogą e-mailową.

Celem Towarzystwa jest prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej zwłaszcza w zakresie propagowania literatury i dobrej książki, upowszechnianie nowych zjawisk literackich, stwarzanie warunków dla optymalnego rozwoju członków, wspieranie ambitnej twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży – poprzez rozwój jej wrażliwości literackiej i zamiłowanie do literatury. Dlatego zaproszenie to kierujemy do literacko uzdolnionej młodzieży mieleckich szkół średnich. Jesteśmy zainteresowani na Waszym współudziałem w nowym numerze rocznika.

Każda nadesłana do nas praca, która będzie prezentowała przemyślane treści, oraz ujawni artystyczną duszę autora, zostanie wnikliwie oceniona, a następnie opublikowana na prawach artystycznego debiutu.

Zapewniamy, że zawartość numeru, zostanie znacznie rozwinięta i unowocześniona – w stosunku do poprzednich numerów. Serdecznie zapraszamy chętnych, do skorzystania z szansy takiego debiutu i promocji artystycznej swojej osoby.

Zbigniew Michalski

Zaproszenie do  współtworzenia „Dygresji” Nr 3(2019)


Zaproszenie do  współtworzenia „Dygresji” Nr 3(2019)
Zaproszenie do  współtworzenia „Dygresji” Nr 3(2019)
Zaproszenie do  współtworzenia „Dygresji” Nr 3(2019)

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości