W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
fratelli
EsteticDent Dentysta Mielec
Image default
Informacje

Zarząd Powiatu Mieleckiego z absolutorium

Zarząd Powiatu Mieleckiego z absolutorium za wykonanie budżetu 2022 roku.

Za jego przyznaniem, a wcześniej za wyrażeniem wotum zaufania głosowała koalicyjna większość. We wszystkich głosowaniach dotyczących rozliczenia finansów powiatu za ubiegły rok w liczbie 13 głosów „za”.

Klub radnych PiS głosował przeciw. W przypadku wyrażenia wotum zaufania 9 radnych tego klubu było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. Podczas głosowania uchwały absolutoryjnej 13 radnych koalicji było za jego przyznaniem, 10 radnych PiS było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Mimo zamieszania na początku sesji co do uchwalenia porządku obrad sesji, dyskusja nad raportem o stanie Powiatu Mieleckiego, jak i podczas głosowania konkretnych uchwał dotyczących skwitowania Zarządu przebiegała w umiarkowanym tonie.
W podobny sposób „przeszły” uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły z działalności Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu orza Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu.

O ile w pierwszym przypadku radni zagłosowali jednomyślnie (23 głosy) za przyjęciem sprawozdania, o tyle w przypadku szpitala radni wykazali się już większą powściągliwością w swoich ocenach. Za przyjęciem sprawozdania było 14 radnych, 4 przeciwnych i 4 wstrzymało się od głosu. Jeden spośród radnych nie wziął udziału w głosowaniu.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Poniżej zamieszczony został link – pełny raport o stanie Powiatu Mieleckiego:

Raport o Stanie Powiatu Mieleckiego za 2022 rok

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Informacja magistratu w sprawie wycięcia wierzb na osiedlu Lotników [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Koncert Kasi Moś na Bulwarach Gryfinów Mieleckich [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Korzenie i Kwiaty – Przywracanie Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych – wręczenie nagród [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa