W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Zarząd Rady Powiatu Mieleckiego otrzymał absolutorium

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz wycofanie stanowiska w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową i przyjęcie stanowiska w sprawie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji dzieci i młodzieży, to w skrócie przebieg ostatniej -XXXII sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

Gorącą momentami dyskusję wywołał raport Starosty Mieleckiego, Stanisława Lonczaka dotyczący stanu Powiatu Mieleckiego za 2020 rok. Nie obyło się przy tej okazji bez porównań z minioną kadencją, tak w sferze dokonań, jak również stanu powiatowej kasy oraz poziomu zadłużenia samorządu.

Po wielogodzinnej dyskusji radni ostatecznie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, co w konsekwencji doprowadziło do podjęcia stosownych uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2020 rok;
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
– w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Wszystkie powyższe uchwały podjęte zostały 13 głosami za i 12 przeciwnych (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości).

W dalszej części obrad radni wysłuchali oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
O ile pierwszy z tych punktów przeszedł bez większego echa, to kolejny, dotyczący szpitala wywołał ożywioną dyskusję. Na szereg pytań, zadawanych głównie przez radnych opozycyjnych odpowiadał pełniący obowiązki dyrektora lecznicy Zbigniew Torbus.

Punktem kulminacyjnym sesji okazało się wycofanie stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową, a następnie Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji dzieci i młodzieży. W obu przypadkach swój sprzeciw w głosowaniach wyrazili radni PiS, z tą jednak różnicą, że podczas głosowania tej drugiej nie wzięli udziału w głosowaniu.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa