W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Zdalna sesja Rady Powiatu Mieleckiego

W trybie zdalnym obradowali Radni Powiatu Mieleckiego. Była to już 43 sesja. Podczas której radni podjęli decyzje dotyczące finansów powiatu oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

Przyjęty tryb procedowania nie miał związku narastającą kolejną falą zachorowań na Covid-19. Część radnych przebywa obecnie na urlopach poza Mielcem, stąd też, ze względu na niezbyt obszerny plan sesji, podjęta została decyzja o odbyciu jej w trybie zdalnym. 

Radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie powiatu. 

W planie dochodów i wydatków w dziale 010 rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dokonuje się zwiększenia o kwotę 136 597 zł z tytułu dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa”.

W związku z podpisaniem w dniu 7 lipca 2022 roku umowy z Urzędem Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa” konieczne jest wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu Powiatu aby móc przystąpić do realizacji zakresu rzeczowego i podpisać umowę z Wykonawcą prac scaleniowych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 280 000 zł z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 85111 Szpitale ogólne w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup mikroskopu na potrzeby Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”. W związku z planowanym do złożenia przez Powiat Mielecki wniosku o przyznanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa środków finansowych z

przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego zadania wymagane jest zabezpieczenie środków własnych na realizację w/w zadania.

Ponad to Radni dokonali zmian w uchwale Nr XXVIII/249/2013 z 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i wymiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

DCIM\105GOPRO
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Nowy punkt Pakersi przy ul. Chopina 2 w Mielcu

Wiadomości Mielec

100-lecie urodzin mieszkanki Gminy Radomyśl Wielki

Wiadomości Mielec

Niedługo Leśny MiniRajd Rowerowy

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa