W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Zespół roboczy d/s poprawy jakości powietrza w Mielcu wznowił działalność

Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski powołał „Zespół roboczy do spraw związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz Powiatu Mieleckiego”.  Celem Zespołu jest stworzenie platformy współpracy i współdziałania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym mieście, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza.

W skład zespołu wchodzą: Paweł Pazdan (pierwszy zastępca prezydenta), Lucjan Niziołek (Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego) oraz inspektor tego wydziału Anna Kuciemba.

Do udziału w pracach zespołu zaproszono radnych Rady Miejskiej w Mielcu – Fryderyka Kapinosa, Zdzisława Nowakowskiego, Magdalenę Weryńską-Zarzecką i Jarosława Szczerbę, a także Andrzeja Kuliga (Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie), Tomasza Leyko (Rzecznika Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie), Jana Kłodowskiego (Dyrektora Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu), Jakuba Nowaka (specjalistę do spraw ochrony powietrza współpracującego z Urzędem Miejskim), przedstawicieli Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska oraz przedstawicieli strony społecznej, która od pewnego czasu mocno angażuje się w walkę o czyste powietrze dla mieszkańców Mielca.

We wtorek 19 lutego w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu. Na wstępie przedstawiono określony przepisami prawa zakres kompetencji w zakresie spraw związanych z jakością powietrza dla  poszczególnych instytucji, organów i przedstawicieli stron zaproszonych do pracy w Zespole. Uczestnicy spotkania otrzymali także informację o dotychczasowych działaniach ze strony Urzędu Miejskiego dotyczących poprawy jakości powietrza na terenie miasta Mielca.

W kolejnym punkcie spotkania Jakub Nowak przedstawił aktualne raporty dotyczący badań zawartości w powietrzu pyłów PM 10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu zrealizowany na podstawie wskazań funkcjonujących na terenie miasta Mielca stacji pomiarowych (na terenie SSE, przy ul. Biernackiego i przy ulicy Pogodnej) w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Wyniki tych badań potwierdziły fakt, że zła jakość powietrza w naszym mieście wynika zarówno z zanieczyszczeń przemysłowych pochodzących z mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, jak również niestety związana jest z problemem niskiej emisji spowodowanej spalaniem nie ekologicznych paliw stałych.

Przedstawiciele strony społecznej przedstawili własną ocenę sytuacji dotyczącej funkcjonowania w naszym mieście firmy Kronospan, którą uważają za głównego winowajcę złego stanu powietrza nad Mielcem. Zapowiedzieli, że ich celem jest doprowadzenie do obniżenia limitów emisji zanieczyszczeń przyznanych Kronospanowi w ostatnim pozwoleniu zintegrowanych wydanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz objęcie ciągłym monitoringiem nie tylko dwóch jak to ma miejsce obecnie, ale wszystkich emitorów firmy Kronospan. Sygnalizowali także sprawdzenie emitorów E6 i E7, które w ich przekonaniu nocą pracują w trybie ciągłym, mimo że emitory te jako rezerwowe nie powinny być uruchamiane.   

O możliwościach realizacji tych postulatów oraz o obecnych i planowanych działaniach w stosunku do firmy Kronospan informował Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Andrzej Kulig.

Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali wolę współpracy i współdziałania w ramach pracy powołanego przez Prezydenta Jacka Wiśniewskiego Zespołu Roboczego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu Bogdan Bieniek poinformował o planowanej sesji rady, która odbędzie się w marcu i będzie poświęcona wyłącznie sprawom ochrony środowiska.  Kolejne spotkanie Zespołu Roboczego planowane jest na przełomie kwietnia i maja br.


e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków

Wiadomości Mielec

Policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę w Izbiskach

Wiadomości Mielec

Policjanci zatrzymali po pościgu w Brzeźnicy recydywistę

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa