W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – zakończenie projektu „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”[FOTO]

W ZST dobiegła końca realizacja projektu pt. „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”. Był to projekt 2-letni: rozpoczął się 1 października 2017 i trwał do 30 września br.

Na jego realizację szkoła otrzymała kwotę 62 612 euro (równowartość kwoty 269 638,58 zł) i były to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Koordynatorką projektu była  Marzena Kasprzyk. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Irlandii sprawowały wraz z koordynatorką Anna Olechowska i Agnieszka Pieróg.

W ramach projektu na praktyki do Irlandii wyjechały dwie grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, w sumie 30 osób. Udział w wyjeździe był dla uczniów darmowy – otrzymane wsparcie pozwoliło zarówno na wypłacenie uczniom kieszonkowego, jak i sfinansowanie organizacji całego pobytu za granicą czy też solidnego przygotowania się do niego. Aby podołać temu wyzwaniu uczniowie ZST przeszli specjalny cykl przygotowań. Podstawą były zajęcia z języka angielskiego: kurs języka angielskiego zawodowego (30 godzin) oraz warsztaty kulturowe „Irlandia – Zielona Wyspa” (3 godz.) – zajęcia te prowadziła Anna Olechowska. Nauczycielka przedmiotów gastronomicznych Marta Pluta przeprowadziła z uczniami 4-godzinne ćwiczenia warsztatowe pt. „Plastyka i dekoracja”. Pod okiem szkolnej psycholog Joanny Szatkowskiej odbyły się także zajęcia pod nazwą „Kompetencje społeczne” (6 godzin). Przygotowania do wyjazdu dopełniły 4-godzinne warsztaty przeprowadzone przez szkolną pedagog Krystynę Golbę, w trakcie których młodzież doskonaliła umiejętności obsługi osób starszych i dzieci.

Uczniowie ZST uważają pobyt w Irlandii za bardzo udany. Podkreślają, że była to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz praktycznego sprawdzenia stopnia opanowania języka angielskiego ogólnego i zawodowego. Mieszkanie u rodzin goszczących, a co za tym idzie wspólne spędzanie czasu zaowocowało zawarciem nowych, międzynarodowych przyjaźni i udoskonaleniem umiejętności językowych. Uczniowie doskonale wywiązali się z wyzwania jakim było obcowanie z kulturą i językiem, zarówno w miejscu pracy jak i zamieszkania.

Pobyt na stażu przyczynił się także do ich rozwoju osobistego. Nastąpił wzrost samodzielności, odpowiedzialności i otwartości. Wzrosła wiara w siebie i własne możliwości oraz chęć dalszego rozwoju osobistego. Pracodawcy irlandzcy podkreślali dodatkowo zapał do pracy, zaangażowanie oraz chęć uczenia się nowych rzeczy, a także umiejętność pracy w zespole. Potwierdzeniem zadowolenia są oceny bardzo dobre i celujące, jakie uczniowie otrzymali za swoją pracę. Wielu pracodawców wyraziło również chęć przedłużenia współpracy.

Wyjazd był także wyjątkową okazją do podziwiania bajecznych irlandzkich krajobrazów bogatych w wodospady, klify i plaże. Uczniowie zwiedzili m.in. słynny szlak turystyczny Ring of Kerry.

Wyjazd na zagraniczną praktykę jest szansą na rozwój uczniów, ale jest również wspaniałą formą międzynarodowej promocji i uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej szkoły. ZST już od wielu lat organizuje takie wyjazdy dla swoich uczniów. Dodatkowo w trakcie realizacji tego projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt, który posłuży do utrwalania i pogłębiania zdobytej za granicą wiedzy: ze środków projektu zakupiono nowoczesny monitor interaktywny, który wzbogaci pracownię języka angielskiego.

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa