W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Zestawienie wszystkich pomysłów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego (PRL)

Prezentujemy zestawienie wszystkich pomysłów/przedsięwzięć z krótką charakterystyką, które zgłoszone zostały w ramach opracowywanego Planu Rozwoju Lokalnego (PRL).

Te pomysły, które po przeanalizowaniu będą wpisywać się w ścieżkę rozwoju wyznaczoną w PRL, zostaną przekształcone w projekty, a następnie ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec.

Warto podkreślić, że przedsięwzięcia zgłoszone za pomocą Karty Pomysłu, które wpisują się w ścieżkę rozwoju, ale dotyczą działań, które nie mogą zostać zrealizowane przez gminę, mogą zostać zrealizowane przez inny podmiot.

Przedsięwzięcia niezgodne ze ścieżką rozwoju PRL, posłużą jako cenne wskazówki podczas opracowywania Strategii Miasta Mielca na lata 2021-2027.

L.p.Tytuł PomysłuKrótka charakterystykaZgodność z celami PRL
1CHILL-OUT ZONEPrzestrzeń wypoczynkowo-rozrywkowa w stylu „Green Eco Industrial” dla wszystkich grup społecznych w celu integracji lokalnej społeczności.Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
2BŁONIA RZOCHOWSKIE MIEJSCEM REKREACJI MIESZKAŃCÓW MIELCANowe tereny rekreacyjne (boisko, amfiteatr, ścieżki rekreacyjne i edukacyjne, siłownia zewnętrzna, szachy, zieleń, infrastruktura do uprawiania sportów ekstremalnych, trasa kajakowa Wisłoką, ścieżka rowerowa).Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
3STWORZENIE PRACOWNI INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNEJ DLA UCZNIÓWStworzenie przez miasto dla zainteresowanych uczniów pracowni informatycznej utrzymywanej przez miasto, którą prowadziliby dobrze wykształceni specjaliści informatycy.Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
4ZORGANIZOWANIE CYKLICZNEJ (COROCZNEJ) WYSTAWY TECHNICZNEJ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH Z TERENU POWIATU MIELECKIEGO ZA POMOCĄ NGO (NP. SIMP PZL MIELEC, PROMLOT, AEROKLUB MIELECKI)Wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje dzieci i młodzieży w regionie. Uczniowie szkół podstawowych i średnich zaprezentują podczas wystawy swoje pomysły i dzieła techniczne stanowiące przegląd ich osiągnięć. Najlepsze Pomysły będą nagradzane przez Kapitułę utworzoną z ekspertów technicznych z NGO.Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan;
Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
5WOLONTARIAT W MIEŚCIE MŁODZI AKTYWNICentrum Wolontariatu realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w trybie konkursu. Koordynowanie bazy instytucji przyjmujących wolontariuszy oraz bazy wolontariuszy.Młodzi aktywni;
Stałe zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań miejskich
6SZKOŁA LOTNICZAPowołanie instytucji edukacyjnej kształcącej specjalistów w zawodach ściśle związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą.brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
7PODKARPACKIE MUZEUM PRZEMYSŁU LOTNICZEGO W MIELCUZlokalizowane na terenie dawnego największego   przedsiębiorstwa lotniczego w Polsce WSK Mielec, czyli na obszarze SSE Mielec i miasta, na lotnisku. Prezentacja techniki lotniczej realizowanej dawniej i obecnie w zakładach Doliny Lotniczej, położonych w Mielcu, Rzeszowie, Krośnie, Świdniku i innych miejscowościach.brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
8MOVE YOUR BODY – MIELECKIE OŚRODKI WIEDZY I EDUKACJIPomysł polega na dobrowolnym przyjęciu przez kilka mieleckich szkół podstawowych dodatkowej funkcji polegającej na aktywizacji mieszkańców poszczególnych osiedli miasta w celu rozwoju umiejętności i wiedzy osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób starszych. Zadaniem Mieleckich Ośrodków Wiedzy i Edukacji (MOVE) byłoby dotarcie z bezpłatną ofertą edukacyjną i rekreacyjną do osób dorosłych, zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych kompetencji kluczowych będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie. Oferty poszczególnych MOVE powinny opierać się na rozpoznaniu potrzeb grupy docelowej.Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań)
9POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE MIEJSKIEJ MIELECRozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z wymianą taboruBrak bezpośredniej zgodności z celami PRL – propozycja ze strony Zgłaszającego związana z uwzględnieniem w ścieżce rozwoju celu: Rozwój infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego
10HALA SPORTOWA – WIDOWISKOWA W STANDARDZIE BUDYNKU PASYWNEGOBudowa hali sportowo-widowiskowej w standardzie budynku pasywnego na osiedlu Lotników przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w MielcuTworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych;
Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców
11OD JUNIORA DO SENIORA – STREFA AKTYWNOŚCI I REKREACJI NA OSIEDLU LOTNIKÓWKompleks terenów zielonych łączący w sobie możliwości aktywnego wypoczynku oraz relaksu dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców (m.in. modernizacja istniejącego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, utworzenie ogólnodostępnej strefy street workout lub parkour przy siłowni zewnętrznej, budowa wodnej strefy zabaw dla dzieci, park tematyczny prezentującego historię światowego i polskiego lotnictwa wraz z makietami statków powietrznych i figurami najsłynniejszych lotników).Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
12BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCHBudowa ok. 70 lokali dla mieszkańców, którzy obecnie zamieszkują 7 baraków położonych na Miasteczku Młodego Robotnika. Wyburzenie baraków pozwoliłoby na odzyskanie atrakcyjnego terenu położonego w centrum miasta pod inne, społecznie uzasadnione cele miasta.brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
13LOTNICZY MIELECPromowanie i zachęcanie do lokalizowania się firm z sektora lotniczego w Mielcu (pakiet zachęt).brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
14MIELEC NOWOCZESNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I JAKOŚCI ŻYCIA– organizacja spotkań biznesowych,
– warsztaty i praktyki konsolidacyjne środowisk biznesowych,
– tworzenie obszarów współpracy na linii mieszkańcy – przedsiębiorcy – samorząd
Zaproszenie mieleckich przedsiębiorców do współpracy ze społecznością w usprawnianiu funkcjonowania miasta
15REWITALIZACJA PARKU ”SOKOŁA” – OGRODU JORDANOWSKIEGO W MIELCU PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY -WŁASNOŚĆ POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ 1893” W MIELCU – WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓWUrządzenie alejek spacerowych w miejsce zdeformowanych i nieestetycznych alejek asfaltowych oraz postawienie ławeczek; wybudowanie letniej sceny z nagłośnieniem dla występów młodzieży zrzeszonej w grupach działających przy PTG oraz innych, którzy zechcą uczestniczyć w organizowaniu życia kulturalnego.
Po rewitalizacji Park “Sokoła” udostępniony zostanie dla ogółu mieszkańców Mielca.
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
16ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI WISŁOKARealizacja przedłużenia ścieżki rowerowej na wale od Przecławia do kładki na Starym Mielcu i od Pałacyku Oborskich do granicy miasta Mielca.Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
17TABLICA WIZUALIZUJĄCA POSTĘPY POMYSŁÓW MIASTA NP. NARZĘDZIEM TRELLOPoprzez widok tablicy typu “kanban” każdy mieszkaniec, media i uczestnicy procesu decyzyjnego zobaczą, jak poszczególne Pomysły (plany, uchwały, budowy) postępują, na jakim są etapie (np. przygotowanie, uchwała, przetarg, realizacja), poznają ich treść i szczegółyPlatforma/portal do dzielenia się pomysłami, sukcesami;
Aktywna działalność informacyjna służąca dzieleniu się sukcesami i zwiększaniu poczucia dumy z bycia mielczaninem
18POWOŁANIE AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGOInstytucja, która:
– prowadzić będzie analizy opłacalności projektów miasta (np. Parkometry, zadaszenia boisk itp.), aby nie było konieczne zamawianie ich na zewnątrz
– gromadzić będzie ekspertów i wiedzę o trendach w biznesie, aby ją upowszechniać w Mielcu,
– prowadzić będzie analizy gospodarki regionu, rynku pracy, a następnie
– wyznaczy i zaproponuje kierunków rozwojowych ekosystemu przedsiębiorczości, w tym dla osób w różnym wieku, na różnych etapach dochodzenia do pomysłu na firmę, inwestorów,
– podobnie w zakresie edukacji
– będzie instytucją non-profit – zysk przekaże na cele statutowe, wykorzysta środki w pełni bez podatków czy dofinansowywania sportu lub szpitala, będzie rozliczana ze wskaźników związanych z realizacją misji,
– będzie dysponować kompetencjami marketingowymi w celu regularnego informowania środowiska przedsiębiorczych o możliwościach rozwoju, także zewnętrznych, niepowiązanych z jej własną działalnością (j.w. wskaźniki realizacji misji), organizacji wydarzeń.
brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
19PROGRAM WSPARCIA KOOPERATYW MIESZKANIOWYCHPomysł może obejmować działania:
• Opracowanie i wdrożenie programu dla kooperatyw, a w nim także
• Program może obejmować także dobór innowacyjnej technologii, np. Druku 3d, prefabrykatów/modułów, konstrukcji łukowych itp.
• może obejmować sieciowanie zainteresowanych mieszkańców
• może obejmować przekazanie miejsca- działki, np. mogłaby nim się stać dla pilotażu działka przy ul. Iwaszkiewicza, gdzie inwestor po przetargu nie dopełnił warunków umowy (zapłaty i zbudowania 7 domów)
lub teren niedokończonego centrum handlowego przy ul. Wolności/Królowej Jadwigi.
Opracowanie i wdrożenie programu mieszkaniowego
Aktywna promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania
Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan
20MOOC – MASOWA EDUKACJA MIESZKAŃCÓW ONLINEElementy realizacji:
0. Nie wystarczy udostępnić komputerów czy poinformować mieszkańców. Jako istotna jawi się animacja procesu (opiekunowie, tutorzy, zachęty, dofinansowania, seria spotkań wspierających utrzymanie się na ścieżce kształcenia i przygotowanie do egzaminów).
Taki komponent “fizyczny” pomoże zrealizować parametr zatrzymania mieszkańców w mieście, objęcia osób tu zamieszkujących.
1. Miejscem kluczowym/operatorem może stać się nowa biblioteka przy ul. Kusocińskiego, CKPiDN lub powołanie agencji rozwoju regionalnego.
2. Sugerujemy model obwoźny-rotacyjny, tzn. zmieniający kierunki kształcenia, np. co roku, aby absolwenci nie konkurowali ze sobą obniżając stawki i by nie borykać się ze spadającym popytem.
Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
21ZAMIAST LICZYĆ, ŻE KTOŚ ZGŁOSI POMYSŁ NA “STAŁE ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJĘ ZADAŃ MIEJSKICH” PO PROSTU ZACZNIJCIE DAWAĆ NA TO PIENIĄDZEUmieszczenie w procesie włączania organizacji pozarządowych w realizację zadań miasta brakującego ogniwa, swoistego katalizatora tego procesu, dzięki któremu zachodzenie procesu z pewnością przyspieszy, zyska na sile – pieniędzy.Stałe zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań miejskich
22PŁACENIE MIESZKAŃCOM ZA ZGŁASZANIE POMYSŁÓW I UDZIAŁ W KONSULTACJACHPomysł pozwoli na pozyskanie pomysłów i wkładu eksperckiego bez motywacji politycznych czy innego interesu (np. przedsiębiorców, którym dany Pomysł się opłaca).Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwych form wpływania na rozwój miasta
23UTWORZENIE KLUBU SPORTOWEGO ODDYCHANIA I FEDERACJI TEGO SPORTUPowołanie klubu sportowego w obszarze oddychania.brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
24UTWORZENIE MIELECKIEGO DOMU SENIORA POŁĄCZONEGO Z MŁODZIEŻOWYM DOMEMDom Seniora (dzienny dom pobytu dla seniorów) wraz z zajęciami dla młodzieży w celu integracji pokoleń.Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań);
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
25WARSZTATY OLIMPIJSKIEWykłady dla młodzieży (z różnych przedmiotów) w dni wolne, prowadzone przez osoby posiadające duże doświadczenie i sukcesy w przygotowywaniu uczniów do różnego rodzaju olimpiad.Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
26MIELECKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ LUB:
IKAR – INNOWACYJNY KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Stworzenie Innowacyjnego Klubu Aktywności i Rozwoju dla mieszkańców. Działalność IKAR będzie opierała się na aktywności i kreatywności mieleckich organizacji pozarządowych, które realizują ambitne pomysły, jednak brak im wsparcia w zakresie finansowym, a, co może najważniejsze, w zakresie zaplecza lokalowego, w którym mogłyby realizować swoje pomysły, skierowane do lokalnej społeczności. IKAR może powstać w budynku dawnej siedziby filii AGH znajdującej się przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 4. W budynku można będzie również prowadzić działania ekonomii społecznej, tworząc małą kawiarnię na spotkania członków organizacji pozarządowych. W założeniu ma to być dom otwarty dla organizacji pozarządowych, korzystających dzisiaj z niewielkich zasobów lokalowych i bez możliwości rozszerzania swoich działań ze względu na te braki.Stałe zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań miejskich
27PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIKompleksowy program wsparcia przedsiębiorczości uwzględniający zasoby regionu:
1. Opracowanie autorskich programów uwzględniających lokalne uwarunkowania w obszarach: przestrzeń kreatywna i sieciowanie, szkolenia warsztaty, networking, rozwój osobisty; inkubator pomysłów; Mielec Startup Akcelerator.
2. Opracowanie wdrożenie strategii komunikacyjnej.
3. Powołanie Rady Biznesu.
4. Wizyty studyjne.
5. Poligon smart city – Mielec eco-miasto.
6. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach strategii komunikacyjnej.
7. Stworzenie portalu przedsiębiorców, wirtualnego zrzeszenia (klastra) wszystkich przedsiębiorców ze wszystkich branż.
Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan;
Zaproszenie mieleckich przedsiębiorców do współpracy ze społecznością w usprawnianiu funkcjonowania miasta;
Promowanie lokalnego rynku pracy wśród uczniów;
Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
28EDUKREATYWNOŚĆOpracowanie oraz wdrożenie programu zajęć z kreatywności od klasy 1 do klasy 8 w mieleckich szkołach podstawowych oraz w V LO , dla którego organem prowadzącym jest gmina. Zajęcia byłby obowiązkowe dla każdego ucznia i odbywałby się co tydzień w wymiarze 1 lub 2 godzin.Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan
Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
29EDUKACJA FILMOWA W NOWOCZESNEJ SALI KINOWEJGeneralny remont sali kina Galaktyka w Domu Kultury SCK. Realizacja programu edukacji filmowej Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej bezpłatnie dla mieleckich dzieci i młodzieży.Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
30PIWNICA ARTYSTYCZNA „MELODIA”Generalny remont piwnicy Domu Kultury SCK w Mielcu, a następnie stworzenie tam piwnicy artystycznej wraz z kawiarnią społeczną otwartej dla wszystkich. W przestrzeni odbywałyby się cykliczne koncerty muzyki rozrywkowej, spotkania autorskie, promocje książek i płyt, transmisje koncertów live etc. Dodatkową atrakcją byłaby pierwsza w mieście kawiarnia społeczna- miejsce spotkań, którym opiekowaliby się mieszkańcy.Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
311. MIEJSCE (LOKAL) SPOTKAŃ NA SPOŁECZNĄ DEBATĘ, DIALOG
2. PLATFORMA/PORTAL DO WYMIANY DOŚWIADCZEŃ, INICJATYW MIELECKIEGO ŚRODOWISKA
Ad 1. Wybór i dogodne udostępnienie lokalu (np. w SCK) na spotkania dla przedstawicieli reprezentujących różne organizacje, instytucje, stowarzyszenia, kluby, przedsiębiorców (społeczna odpowiedzialność biznesu), środowiska np. młodzież, nauczyciele itp.   dokonuje się z udziałem uczestników zainteresowanych spotkaniami.
Ad 2. Platformę/portal do wymiany ciekawych pomysłów, inicjatyw można prowadzić z uwzględnieniem zarówno obszarów tematycznych jak i propozycji jej uczestników (tych samych co na ww. spotkaniach).
Platforma/portal do dzielenia się pomysłami, sukcesami
Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań)
32LEKCJE LOKALNEJ HISTORIIProgram edukacyjny dla uczniów mieleckich szkół podstawowych oraz średnich w celu zwiększenia poczucia przywiązania młodych mieszkańców do Mielca oraz budowania lokalnej tożsamości. Uczniowie podczas zajęć poznawaliby lokalną historię od czasów lokacji miasta po czasy współczesne.Budowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców
33HOSTEL NA ŁĄCZNIKU STADIONUBudowa hostelu w celu zakwaterowania zawodników podczas przeprowadzania obozów treningowych z różnych dyscyplin.brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
34PLAC ZABAW NA DRZEWACHPark linowy- miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego.Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
35BOISKO SYNTETYCZNE DO KOSZYKÓWKI BŁONIA UL. SPORTOWAjak w tytuleTworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
36WARSZTATY RATOWNICZEWizualizacja umiejętności ratowników wodnych i omówienie zasad bezpieczeństwa w wodzie oraz zachowania się w przypadku sytuacji zagrażającej zdrowiu bądź życiu.brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
37WEEK PARK STAWY CYRANOWSKIEWyciąg orczykowy do jazdy na nartach wodnych lub desce weekbordingowejTworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
38RECEPTA NA ŻYCIEZapobieganie samotności osób starszych i podtrzymanie ich sprawności psychofizycznej. Przekazywanie seniorom informacji o dedykowanej dla nich ofercie bezpłatnych zajęć sportowych czy kulturalnych w formie recepty we współpracy z lekarzami rodzinnymi.Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
39MIEJSKI INTERNETSieć Miejska oferowana w przestrzeni publicznej- w miejscach związanych z życiem kulturalnym, społecznym i rekreacją oraz w miejscach charakterystycznych dla miasta. Aktywna promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania
40HULAJNOGI ELEKTRYCZNEUtworzenie w mieście punktów, w których można wypożyczyć hulajnogę elektryczną i przemieszczać się nią przez Mielec.Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniającego potrzeby ludzi młodych
41BANK CZASUSystem wymiany bezgotówkowej oparty na idei pomocy sąsiedzkiej.Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi;
Docenianie solidarnych postaw mieszkańców względem siebie
42CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGOCentrum Rozwoju Osobistego to miejsce, które świadczy treningi, porady bądź warsztaty m. innymi w zakresie:
– kompetencji rodzicielskich,
– prowadzenia gospodarstwa domowego,
– komunikacji – porozumiewania bez przemocy,
– możliwości wirtualnej przestrzeni,
– prozdrowotnym.
Ponadto w czasie kiedy rodzice będą brali udział w zajęciach, dzieci uczestników będą mogli skorzystać z pokoju zabaw.
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
43WAKACYJNY FESTIWAL SPORTÓW EFEKTOWNYCHOrganizowanie w czasie wakacji cyklu imprez poświęconych nowym, a jednocześnie widowiskowym dyscyplinom sportowym. Wydarzenie obejmowałoby imprezy o charakterze zarówno mistrzostw, jak i pokazów uzupełnionych o naukę technik w sportach ekstremalnych z wykorzystaniem zaplecza MOSiR.Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
44HALA TENISOWA DO TENISA ZIEMNEGOHala do gry w tenisa ziemnegoTworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
45MIELECKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY LOKALNEJStworzenie miejsca, w którym funkcjonowaliby przedstawiciele różnych podmiotów działających w mieście-administracji, przedsiębiorców oraz NGO. Szansa na zmianę podejścia do współpracy pomiędzy administracją a biznesem i grupami społecznymi.Budowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców;
Stałe zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań miejskich;
Zaproszenie mieleckich przedsiębiorców do współpracy ze społecznością w usprawnianiu funkcjonowania miasta;Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
46BEZPIECZNIE DO CELUUłatwienie komunikacji osób niewidzących i niedowidzących, modernizacja pojazdów MKS- sygnał dźwiękowy informujący o nazwie przystanku 
47MIELECKA MŁODZIEŻ PODEJMUJE WYZWANIA GOSPODARKI 4.0opracowanie nowej lokalnej strategii rozwoju edukacjiOpracowanie we współpracy ze Starostwem Powiatowym, przedsiębiorcami i aktywnymi środowiskami miejskimi strategii rozwoju edukacji
48„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”, CZYLI STAWY CYRANOWSKIE W NOWEJ ODSŁONIEWykorzystanie terenu Stawów Cyranowskich poprzez stworzenie stref o różnym przeznaczeniu i rożnym stopniu ingerencji. Adaptacja terenu zakłada udostępnienie ok. 80 ha obszaru z podziałem na 3 strefy:
• rekreacyjno- sportową;
• edukacyjno- przyrodniczą;
• komunikacyjno- parkingową.
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych;
Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców
Aktywna promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania
49ŁAWKA PILOTA – W HOŁDZIE BOHATEROMZakup 10 ławek z wygrawerowanymi sylwetkami znanych pilotów i konstruktorów polskichBudowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców
50„WOKÓŁ LOTNISKA”- ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWO-ROLKOWA MIEJSCEM REKREACJI MIELCZANBudowa wokół mieleckiego lotniska EPML ścieżki dla rowerzystów, rolkarzy i spacerujących Nordic Walking.Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
51SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W AEROKLUBIE MIELECKIM – AKTYWNE MIEJSCE SPOTKAŃBezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna na terenie aeroklubu dla potrzeb mieszkańców Mielca, pilotów stowarzyszenia Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich i innych ośrodków lotniczych, która pomoże otworzyć tereny lotniska na społeczeństwoTworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
52TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWEUdostępnienie kolejnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, uzbrojenie terenu – rejon ul. Iwaszkiewicza, Szarych Szeregów, CyranowskiejOpracowanie i wdrożenie programu mieszkaniowego
53CENTRUM REKREACYJNE NA STAWACH NOWAKAZagospodarowanie terenu oraz jego otoczenia wraz z miejscami parkingowymi, utworzenie plaży i strzeżonego kąpieliska, instalacja wakeparkTworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
54MIELECKA TELEWIZJA INTERNETOWAKanał pokazujący życie miasta i jego mieszkańcówZwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwych form wpływania na rozwój miasta
Aktywna działalność informacyjna służąca dzieleniu się sukcesami i zwiększaniu poczucia dumy z bycia mielczaninem
Aktywna promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania
55KAWIARNIE SPOŁECZNESpołeczna kawiarnia to miejsce, gdzie pod pretekstem kawy czy herbaty ludzie rozmawiają ze sobą, spotykają się i podejmują jednoczące ich inicjatywy. Kawiarnia zostanie zorganizowana przy zaangażowaniu NGO, osób indywidualnych, spółdzielni, samorządu. Będzie miejscem wystaw, koncertów, spotkań autorskich. Będzie tu można uczestniczyć w wernisażach, warsztatach, spotkaniach grup o podobnych zainteresowaniach, potańcówkach czy innych oddolnych inicjatywach.Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań)
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
56AKTYWNE OSIEDLE SMOCZKAZagospodarowanie terenów skwerów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ul. Dąbrówki i Wolności na Osiedlu Smoczka (boisko wielofunkcyjne, ścianka do tenisa, plac zabaw dla dzieci, kurtyny wodne, strefa ciszy, alejki spacerowe, ławki i zieleń).Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
57NADANIE NOWYCH FUNKCJI DOMOWI KULTURY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W MIELCUPoprawa stanu infrastruktury służącej działalności społecznej i kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnejTworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców
58„REAKTYWOWANIE LICEUM MEDYCZNEGO W MIELCU”Do 1998 r. w mieście istniało Liceum Medyczne, które wykształciło ponad 2200 pielęgniarek w różnej specjalności. Obecnie zaczyna brakować pielęgniarek w szpitalach i przychodniach.brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
59„OSIEDLE MIESZKANIOWE DLA SENIORÓW – ENKLAWA SPOKOJU
I WYPOCZYNKU”
Stworzenie osiedla senioralnego w formie mieszkań chronionych wspólnie zamieszkiwanych przez 2-3 osoby lub samodzielnych mieszkań dla seniorów z serwisem (mieszkańcy mają dostęp do “Przycisku życia”, który umożliwia pomoc pielęgniarki lub lekarza). W pobliżu powinna znajdować się niezbędna infrastruktura (przychodnia, apteka, sklep spożywczy, miejsca wypoczynku etc.)Opracowanie i wdrożenie programu mieszkaniowego
60POWSTANIE „MŁODZIEŻOWO – SENIORALNEGO CENTRUM INTEGRACYJNEGO”Budowa nowego obiektu lub przebudowa/modernizacja jednego z istniejących obiektów i udostępnienie pod aktywność seniorów i młodzieży.Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych;
Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców
Młodzi aktywni;
Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań);
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi;
Docenianie solidarnych postaw mieszkańców względem siebie
61ZAKOŃCZENIE REMONTU ZABYTKOWEGO ZESPOŁU BUDYNKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIELCU PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 27Remont strażnicy i otaczającego terenu, udostępnienie go mieszkańcom – lekcje historii, działalność Rady Osiedla Kilińskiego i Klubu Seniora “Osiedlowe Zacisze”.Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych;
Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców;
Budowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców;
Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań)
62TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM, BO POTRAFIĘ1. Opracowanie autorskiego programu zajęć dodatkowych kształtujących kreatywność dla uczniów mieleckich szkół – co najmniej 1 godzina tygodniowo w klasach od I – VIII.
2. Utworzenie przy mieleckich szkołach podstawowych zielonych miejsc do spotkań międzypokoleniowych.
Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan;
Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwych form wpływania na rozwój miasta;
Młodzi aktywni;
Budowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców;
Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań);
Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży;
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
63MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGOKompleks obiektów dla dzieci i młodzieży przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze. 
64POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO MIESZKAŃ JAKO ELEMENT HAMUJĄCY ODPŁYW MIESZKAŃCÓW Z MIELCA1. Aktywizacja sektora prywatnego.
2. Kontynuacja działań mających na celu powiększenie zasobu lokali socjalnych.
3. Budowa przez Gminę nowych budynków mieszkalnych.
4. Sukcesywne powiększanie mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec.
5. Wstrzymanie sprzedaży lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Opracowanie i wdrożenie programu mieszkaniowego
65MINI GOLF MOSIR7-9 greenów do mini golfa usytuowanych od ul. Kusocińskiego przy boisku nr 2 pomiędzy drzewami.Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
66COŚ DLA CIAŁA, COŚ DLA DUCHA, KAŻDY TUTAJ COŚ POSŁUCHAUtworzenie miejsca spędzania czasu wolnego przez osoby w wieku 40-60 lat w budynku Samorządowego Centrum Kultury – dawna ODYSEJA.Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
67KULTURA DLA KAŻDEGOWzbogacenie oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych poprzez: organizowanie cyklicznych pokazów filmów, przedstawień teatralnych w SCK w Mielcu, z których mogłyby skorzystać osoby niesłyszące i niedowidzące, zorganizowanie grupy teatralnej dla osób niepełnosprawnych.Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
68MIELECKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYStworzenie strefy (biur) dla branży technologicznej, w tym programistów, wraz z strefą coworkingową w celu zachęcenia programistów do zostawania w Mielcu i przyciągania ich w kierunku miasta. Mielecki Park Naukowo Technologiczny powinien dzielić się na:
1. Biura dla młodych firm technologicznych “programistów”;
2. Strefa Coworkingowa dla każdego (miejsce do pracy również dla młodych osób).
 
69WPROWADZENIE NAUKI PROGRAMOWANIA W SZKOŁACHStworzenie w szkołach podstawowych i licealnych, technicznych dodatkowego przedmiotu takiego jak programowanie np. JAVA. Ze względu na wysoki koszt kursów ( 10 tys. zł) najlepszym wyborem byłoby fundowanie stypendiów najlepszym uczniom, którzy mogą otrzymać dzięki temu darmowe zajęcia z programowania.Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan
70MŁODZIEŻOWA PRZYSTAŃPowołanie grupy młodzieżowych konsultantów reprezentujących to środowisko we współpracy z Miastem.Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan
Młodzi aktywni
71MIELEC BEZ BARIERRozszerzenie oferty teleporad o wideorozmowy dla osób z dysfunkcją słuchu.Docenianie solidarnych postaw mieszkańców względem siebie
72BUDOWA HALI TENISOWEJ NA TERENIE MOSIRHala tenisowa wraz z zapleczem socjalno-technicznymTworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
73DOM DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW NA TERENIE DZIAŁEK OGRODOWYCH „METALOWIEC” PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W MIELCUIstniejące obecnie dwa domy dziennego pobytu nie zaspakajają potrzeb społeczności senioralnej w mieście. Adaptacja na dom dziennego pobytu budynku zlokalizowanego na ul. Przemysłowej na terenie działek ogrodowych “METALOWIEC”.Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań);
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
74PRZESTRZEŃ DLA MŁODZIEŻY – MIELECKIE YOUTH CENTERStworzenie miejsca – przestrzeni, w której młodzież przebywa z własnego wyboru, gdzie funkcjonuje się w sposób swobodny, bez z góry narzuconej formy aktywności, realizuje potrzebę spotkań w grupie rówieśniczej, potrzebę dostępu do atrakcyjnego miejsca, gdzie można będzie zawierać znajomości, doświadczać odczucia „bycia wśród ludzi”. Mieleckie Youth Center to miejsce neutralnych, dających swobodę rozwijania pasji spotkań, ale także miejsce zaangażowania się w dyskusję i wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń na wybrany temat np. spraw związanych z funkcjonowaniem młodzieży w przestrzeni publicznej miasta Mielca. Powinno to być miejsce szczególne, takie, by sama młodzież mogła poczuć się jego współgospodarzem tego miejsca, a w miarę możliwości także jego współtwórcą.Wspieranie aktywności, kreatywności i inicjatywny młodych ludzi;
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych;
Stworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań)

Zobacz też...