W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych tej zimy

Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg (z.u.d.) powiatowych koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu (PZD), w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego o dług. 316,5 km kie-rowane przez PZD poprzez Służbę Drogową, będącą komórką organizacyjną PZD,

b) zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 44,60 km z terenu Gminy Radomyśl Wielki, prowadzone przez Gminę Radomyśl Wielki na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Mieleckiego a Burmistrzem Radomyśla Wielkiego:
1) Nr 1 173R Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki – Dulcza Mała o dług. 9,985 km,
2) Nr 1 179R Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara o dług. 10,382 km,
3) Nr 1 167R Podborze – Ruda o dług. 5,034 km,
4) Nr 1 182R Brzeźnica – Radomyśl Wielki, ul. Targowa o łącznej długości 8,200 km,
5) Nr 1 181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeryty Bór o dług. 7,729 km,
6) Nr 1 178R Radgoszcz – Dulcza Wielka o dług. 2,654 km,
7) Nr 1 201R ul. Jasna w Radomyślu Wielkim o dług. 0,200 km,
8) Nr 1 202R ul. Rynek w Radomyślu Wielkim o dług. 0,420 km,
9) Nr 1 203R ul. Firleja i ul. Piłsudskiego o dług. 2,598km,

c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 34,43 km z terenu Gminy Borowa, prowadzone przez Gminę Borowa na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Mieleckiego a Wójtem Gminy Borowa.
1) Nr 1 147R Gliny Wielkie – Gawłuszowice o dług.11,079 km,
2) Nr 1 148R Gliny Małe – Borowa o dług. 4,714 km,
3) Nr 1 149R Gliny Małe – Sadkowa Góra o dług. 2,549 km,
4) Nr 1 150R Gliny Wielkie – Łysaków o dług. 3,402 km,
5) Nr 1 151R Górki-Czermin – Rzędzianowice o dług. 5,195 km,
6) Nr 1 152R Borowa – Czermin-Wola Mielecka o dług. 5,382 km,

d) zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 31,53 km z terenu Gminy Przecław prowadzone będzie Gminę Przecław na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Mieleckiego a Burmistrzem Przecławia.
1) Nr 1 152R Wola Mielecka – Kiełków -Przecław o dług.4,640 km,
2) Nr 1 168R Przecław – Rydzów o dług. 4,700 km,
3) Nr 1 171R Wylów – Kiełków o dług. 5,500 km,
4) Nr 1 175R Tuszyma-Przecław – Łączki Brzeskie o dług. 9,200 km,
5) Nr 1 183R Łączki Brzeskie -Nagoszyn o dług. 3,619 km,
6) Nr 1 184R Przecław – Podole o dług. 3,874 km.

Bieżącymi pracami z.u.d. kierują dyżurni (pracownicy PZD) pracujący w Powiatowym Zarządzie Dróg przy ulicy Korczaka 6a, tel. 17 583 75 21, tel. 17 583 96 33.

Wszystkie drogi, których zimowym utrzymaniem kieruje PZD, podzielono terytorialnie na trzy zadania:
• Zad. Nr 1. na terenie Gmin: części Mielec, części Tuszów Narodowy, części Padew Narodowa, miasta Mielec oraz droga powiatowej Nr 1161R Tuszów Narodowy – wykonawca MPGK Sp. z o.o.
• Zad. Nr 2. na terenie Gmin: Czermin, Wadowice Górne, części Mielec, części Przecław oraz części Radomyśl Wielki – wykonawca DROGPOL
• Zad. Nr 3. na terenie Gmin: części Mielec, części Gawłuszowice, części Padew Narodowa oraz części Tuszów Narod. – wykonawca DROGPOL

Z powodu braku innych wytycznych do ustalenia standardów z.u.d. powiatowych przyjęto zasady określone w Zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 46 z dnia 25 października 1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach pu-blicznych.
Na podstawie tych przepisów przyjęto, że drogi powiatowe na terenie powiatu mieleckiego w sezonach zimowych będą utrzymywane w III-cim standardzie.

Każdy z Wykonawców usługi z.u.d. świadczy:
a) będącym w jego dyspozycji sprzętem, obsługiwanym przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie,
b) przy użyciu, wcześniej zakupionych i przygotowanych, materiałów spełniających określone przez PZD wymogi,
c) na każdorazowe wezwanie przedstawicieli PZD, obsługujących punkt dyspozycyjny z.u.d., zwanych dalej „dyżurnymi”,
d) kierując nimi przez wyznaczonego pracownika/ów, z którym/mi telefonicznie będzie kontaktował się dyżurny PZD i który będzie posiadał aktualne informacje na temat zaawan-sowania świadczonych usług i sytuacji na utrzymywanych drogach,
e) w każdym sezonie zimowym w okresie od 1 listopada do 31 marca, z tym że szczegółowy termin rozpoczęcia jak i zakończenia świadczenia przedmiotowych usług w poszczegól-nych sezonach określi PZD, w zależności od występujących warunków atmosferycznych – może to być termin wcześniejszy jak i późniejszy w stosunku do wyżej określonych,
f) przez całą dobę, w zależności od potrzeb wynikających z występujących aktualnie warunków atmosferycznych.

OŚNIEŻANIE CHODNIKÓW


Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu przypomina właścicielom nieruchomości przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych o obowiązku odśnieżania chodników, zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549. z późn. zm.). Zapisy ww. artykułu nakładają na właścicieli poszczególnych nieruchomości obowiązek m.in. uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dzień Otwarty Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt [FOTO]

Wiadomości Mielec

Wakacyjny Kiermasz Książek

Wiadomości Mielec

Prace drogowe w Łączkach Brzeskich

Wiadomości Mielec

1 Komentarz

Amfi 13 grudnia 2022 (wtorek) at 22:23

Dobrze,to my chodniki też odsniezymy do 6 godzin ,oczywiście po ustaniu opadów !

Odpowiedz

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa