W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Zlikwiduj kopciucha, dostaniesz dopłatę do kotła gazowego

Jeśli wymienisz stary piec centralnego ogrzewania na kocioł gazowy możesz otrzymać dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do 5 tys. zł (nie więcej niż 70 procent kosztów). Pierwszy w tym roku nabór wniosków został już ogłoszony.

Rada Miejska w Radomyślu Wielkim (29 grudnia ub.r.) przyjęła nową uchwałę dotyczącą zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie gminy. Na to zadanie w budżecie gminy na obecny rok zapisana została kwota 200 tys. zł.

Uzyskanie dotacji może nastąpić po łącznym spełnieniu następujących kryteriów:

1) nieruchomość, której dotyczy modernizacja źródła ciepła jest położona na terenie Gminy Radomyśl Wielki;

2) wnioskodawcami są osoby fizyczne;

3) nieruchomość jest ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe.

Na co?

Dotacja może być przeznaczona na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na kocioł gazowy. Urządzenia te muszą być fabrycznie nowe i posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję, Muszą też posiadać atesty dopuszczające je do powszechnego użytku i oznaczenie CE dokumentujące, że produkty zgodne z etykietą spełniają podstawowe wymagania właściwych dyrektyw oraz deklarację zgodności WE informującą, że produkt spełnia przepisy dyrektyw i norm w ich aktualnie obowiązującej wersji w momencie wydania. Nowe źródła ciepła mogą służyć do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Nabór ogłoszony

Dotacja celowa będzie udzielona w wysokości 5 tys. zł, jednakże nie więcej niż 70% poniesionych kosztów na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania.

Pierwszy w tym roku nabór wniosków został już ogłoszony. Wnioski o dotację wg wzoru ustalonego ww. uchwale Rady Miejskiej należy składać w terminie od 6 kwietnia do 20 kwietnia 2021r. do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 (biuro obsługi petenta) osobiście lub drogą pocztową (w przypadku poczty decyduje data i godzina dostarczenia do urzędu). Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz wnioski o dotację są dostępne na: http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/art103.html

oraz w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim.

Szczegółowe informacje będą udzielane są pod nr tel. 14 680 89 16.

Weryfikację wniosków przeprowadzą osoby upoważnione przez Burmistrza. W przypadku stwierdzenia braków formalnych nastąpi wezwanie do uzupełnienia. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Decyzję tę będzie podejmował Burmistrz biorąc pod uwagę kolejność wpływu wniosków. Następnie zostanie sporządzona i podpisana stosowna umowa. Co ważne dotacja może być udzielona tylko jeden raz na lokal lub budynek, bez względu na liczbę dokonanych w nim zmian sposobu ogrzewania lub zmian posiadacza nieruchomości. Dopłata może być udzielona tylko raz jednemu wnioskodawcy bez względu na liczbę posiadanych budynków. 

Co najmniej 5 lat

Mieszkańcy, którym udzielono dotacji zobowiązani są do trwałej likwidacji w budynku wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców opalanych paliwem stałym (obowiązkowo trzeba sporządzić protokół demontażu podpisany przez wnioskodawcę i wykonawcę robót). Muszą też utrzymać efekt ekologiczny inwestycji, tzn. użytkować nowe źródła ciepła przez co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji.

Rozliczenie dofinansowania

Wymianę pieca należy zrealizować najpóźniej w listopadzie bieżącego roku, gdyż najpóźniej do 30 listopada należy złożyć do urzędu wniosek o wypłatę. W tym celu wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa na udzielenie dotacji, zobowiązani są złożyć:

1) wniosek o wypłatę dotacji;

2) faktury VAT na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginały do wglądu) wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę faktury;

3) protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót;

4) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót;

5) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z niniejszymi zasadami;

Wypłata pieniędzy wnioskodawcy nastąpi w terminie określonym w umowie o dotację.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Seniorzy zakończyli rok akademicki MUTW [FOTO]

Wiadomości Mielec

Kolejny oprysk przeciwko Afrykańskiemu Pomorze Świń w powiecie mieleckim

Wiadomości Mielec

Nowy punkt Pakersi przy ul. Chopina 2 w Mielcu

Wiadomości Mielec

1 Komentarz

sfgdfgvdfv 26 marca 2021 (piątek) at 21:31

Dostaniesz dopłatę którą w dwa miesiące wydasz na gaz. Jak powstanie nord stream 2 będziemy wszyscy gaz kupować drożej od Niemców. Oni już w tej chwili więcej eksportują gazu do uni niż używają. i wybudowali ostatnio elektrownię węglową a w Polsce nie wolno.

Odpowiedz

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa