W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Zmarł Julian Tokarski

Zmarł wieloletni pracownik WSK PZL Mielec śp. Julian Tokarski.

Z głębokim żalem, smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o śmierci Śp. Juliana Tokarskiego, Prezesa ZAKŁADU PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ  RSM SP Z O. O., byłego wieloletniego, niezwykle zasłużonego pracownika służb technicznych WSK PZL-MIELEC, zasłużonego działacza FKS STAL MIELEC, wielkiego niezwykle lubianego i cenionego przez mieleckie środowisko działacza społecznego, przyjaciela wielu mielczan, sympatyka i darczyńcy wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz Ziemi Mieleckiej.

Rodzinie Zmarłego, a także Jego byłym i obecnym współpracownikom oraz licznemu gronu znajomych, kolegów i przyjaciół składamy najszczersze kondolencje.  Śp. Julian Tokarski pozostanie na zawsze w naszej, jakże wdzięcznej Jemu, pamięci.

Żegnaj Drogi Julku!

Prolotnicze Organizacje Pozarządowe Ziemi Mieleckiej

TOKARSKI JULIAN, urodzony 23 X 1945 r. w Niedźwiadzie koło Dębicy, syn Józefa i Stefanii z Chędyjskich.

Absolwent Technikum Mechanicznego w Mielcu (technologia budowy silników), maturę zdał w 1962 r., uzyskując tytuł technika mechanika.

Od 1962 r. pracował w WSK Mielec na Wydziale 03 (Narzędziowym), a po jego przekształceniu – w Zakładzie Narzędziowym, m.in. na stanowiskach mistrza, zastępcy kierownika i kierownika Wydziału oraz zastępcy dyrektora w randze szefa produkcji Zakładu.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (kierunek: urządzenia energetyczne) z tytułem inżyniera mechanika. Uzyskał także specjalizację zawodową w zakresie szlifierstwa metali.

Był autorem wielu wniosków racjonalizatorskich. W 1995 r. został mianowany dyrektorem Zakładu Utrzymania Ruchu, a po przekształceniu ZUR w spółkę z o.o. – jej prezesem.

W lipcu 1999 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę. We wrześniu tego roku – jako jeden ze współzałożycieli – został prezesem  firmy RSM Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń Sp. z o.o., która 8 VIII 2001 r. otrzymała zezwolenie na działalność na terenie SSE EURO-PARK Mielec i prowadzi ją do dziś. Angażował się do pracy społecznej. W latach 70. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Osiedlowego im. M. Kopernika i członka Komisji Mieszkaniowej przy Radzie Zakładowej WSK Mielec. W latach 80. sprawował funkcję wiceprezesa Aeroklubu Mieleckiego.

Był także przedstawicielem Zakładu Narzędziowego jako zakładu opiekuńczego Szkoły Podstawowej nr 3 i przyczynił się do unowocześnienia wyposażenia tej placówki oświatowej.

Udzielał się w SIMP i KTiR. W 1997 r. był jednym z założycieli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego (LKS) i przez kilka lat był jego wiceprezesem. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

encyklopedia.mielec.pl

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa