20 listopada 2019 (środa) - 7:15
Zmarł ks. Marian Marszałek
Zmarł ks. Marian Marszałek
Zmarł ks. Marian Marszałek
Informacje

Zmarł ks. Marian Marszałek

Był emerytowanym proboszczem w parafii Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim.

Ks. Marian Marszałek urodził się 12 kwietnia 1946 roku w Brzezinach. Egzamin dojrzałości złożył w Dębicy. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 31 maja 1970 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Szczucin, Mikluszowice i Tarnów-Mościce. W latach 1981-1994 pełnił urząd proboszcza parafii Zabrnie, a w latach 1994 – 2016 urząd proboszcza parafii Radomyśl Wielki. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego wizytatora nauki religii w dekanacie Szczucin i dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców w dekanacie Radomyśl Wielki. Po złożeniu urzędu proboszcza w 2016 roku zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie. W 2017 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Mielcu.

Msza św. w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie w piątek 16 listopada o godz. 16. Wprowadzenie ciała śp. ks. Mariana do kościoła parafialnego w Radomyślu Wielkim w sobotę 17 listopada o godz. 8. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Radomyślu Wielkim w sobotę 17 listopada o godz. 12., po której ciało zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

 

Zmarł ks. Marian Marszałek

Zmarł ks. Marian Marszałek
Zmarł ks. Marian Marszałek
Zmarł ks. Marian Marszałek
Zmarł ks. Marian Marszałek

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości