W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych

Od 2 sierpnia 2021 roku w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci również podpis posiadacza.

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych są przygotowywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. – To rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych i ich obiegu w całej Unii Europejskiej.

Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać państwa członkowskie UE, należy przede wszystkim: 

  • wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Konieczne stanie się więc odwzorowanie odcisków palców w urzędzie. Będzie to podobna procedura do tej, która ma miejsce przy składaniu wniosku i odbieraniu paszportu. Dzięki wprowadzeniu drugiej cechy biometrycznej (tj. odcisków palców), zwiększy się bezpieczeństwo nowych dokumentów.
  •  uzupełnienie warstwy graficznej dowodu osobistego o podpis posiadacza,
  • wprowadzenia dowodu osobistego z 12-miesięcznym terminem ważności dla osób, od których czasowo nie można pobrać odcisków palców (nie będzie to dotyczyło dzieci poniżej 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane).

Obecnie wniosek na dowód osobisty można złożyć na dwa sposoby: w urzędzie lub elektronicznie. W związku z wprowadzonymi zmianami przepisów od 2 sierpnia 2021 r. nie będzie możliwości składania wniosków elektronicznych online, ze względu na koniczność pozostawienia w urzędzie odcisków palców oraz na odręczny podpis posiadacza dowodu.

Odciski palców nie będą pobierane od dzieci do 12 roku życia. W takim przypadku nadal będzie można składać elektronicznie wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Dowody osobiste nadal będą wydawane na 5 i 10 lat, jednak na 5 lat będą wydawane dowody osobom do 12 roku życia, a powyżej 12 roku życia, na 10 lat.

Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 2 sierpnia 2021 r.) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nie będzie zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.

Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, aby oddać odciski palców, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez pracowników urzędu gminy. Do osób, które nie mogą wyjść z domu, uda się urzędnik z komputerem i zestawem do pobierania odcisków. Wnioskodawca będzie musiał jednak uprawdopodobnić istnienie choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która uniemożliwia mu złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy. Organem gminy uprawnionym do przyjęcia, poza urzędem, wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie jeden organ gminy na powiat, tj. organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba. W przypadku powiatu mieleckiego stację mobilną będzie posiadać Urząd Miejski w Mielcu.

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do wdrożenia nowych wzorów dowodów osobistych do sierpnia 2021 r., dowody będą wymieniane na nowe sukcesywnie, z datą upływu terminu ważności dotychczasowych.

Zródło: https://www.gov.pl/web/mswia/zmiany-w-ustawie-o-dowodach-osobistych

DCIM/100MEDIA/DJI_0035.JPG
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa