W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Zmiany w ustawie o ruchu drogowym

Oto kilka najistotniejszych zmian, które wprowadzono podpisaną 27 sierpnia 2020 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – (Dz.U.2020.110 t.j. ze zm.)

Likwidacja instytucji karty pojazdu i nalepki kontrolnej – wchodzi w życie od 04.09.2022 roku

Wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu przez organ rejestrujący właściwy również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania – od 04.09.2022 roku

Możliwość zachowania numeru rejestracyjnego i tablicy rejestracyjnej przy „przerejestrowaniu”, jeśli wnioskuje o to właściciel. W takim przypadku starosta wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Właściciel jest obowiązany odebrać decyzję o rejestracji i dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od złożenia wniosku o rejestrację – od 04.12.2020 roku (przepis wchodzi w życie po ogłoszeniu właściwego komunikatu przez Ministra Cyfryzacji).

Brak obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego jeśli skończą się miejsca na wpisanie terminu badania technicznego – od 04.12.2020 roku. Jednak wymiany tej można dokonać na wniosek strony, a dotychczasowy dowód jest ważny do czasu wydania nowego. Właściciel jest zobowiązany odebrać dowód lub wtórniki dowodów w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Właściciel jest zobowiązany złożyć wniosek o wymianę na nowy dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od następujących zmian: – dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę stanu faktycznego w zakresie danych zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, albo – zmiany stanu faktycznego w zakresie danych obecnego właściciela lub posiadacza pojazdu zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym – od 04.12.2020 roku.

Możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu w związku z koniecznością wykonania jego naprawy wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji pojazdu, szkody istotnej. Wówczas właściciel składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń o uszkodzeniach. Pojazd dopuszcza się ponownie do ruchu po wykonaniu dodatkowego badania technicznego – od 04.12.2020 roku (przepis wchodzi w życie po ogłoszeniu właściwego komunikatu przez Ministra Cyfryzacji). Pojazd może być wycofany od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji.

Możliwość przekazywania do CEP i gromadzenia tam danych o przekroczeniach terminów na pierwszą rejestrację pojazdu używanego i zawiadomień o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego – od 04.12.2020 roku (przepis wchodzi w życie po ogłoszeniu właściwego komunikatu przez Ministra Cyfryzacji).

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa