20 sierpnia 2019 (wtorek) - 15:07
Rano zniknął Pomnik Wdzięczności
Rano zniknął Pomnik Wdzięczności
Rano zniknął Pomnik Wdzięczności
Historia Informacje

Rano zniknął Pomnik Wdzięczności

Rano bez świadków został usunięty kontrowersyjny Pomnik Wdzięczności. Stał od wielu lat przed dawnym Domem Partii a następnie Starostwem Powiatowym.

Mielczanom z pomnikiem wiążą się różne wspomnienia. W latach stanu wojennego pomnik oblany został białą farbą przez dwóch uczniów mieleckich szkół średnich, konsekwencją było ustanowienie kuratora dla nieletnich.  Po parotysięcznej demonstracji w 1989 roku zorganizowanej przez mielecki KPN wszyscy uczniowie, którzy brali w niej udział otrzymali wpis o nieusprawiedliwionej nieobecności w szkołach. Była to prawdopodobnie jedyna konsekwencja jaka spotkała uczestników.

POMNIK WDZIĘCZNOŚCI Bohaterom Armii Radzieckiej – dla żołnierzy i oficerów 5 Armii Gwardii i 3 Armii Pancernej (obecna nazwa – Bezimiennego Żołnierza) – został wykonany na wzór pomnika w Berlinie przez kamieniarza Gucwę.
Postać żołnierza Armii Radzieckiej z dzieckiem na lewym ręku i z mieczem w prawym, jest wykonana z pińczowskiego kamienia. Pomnik odsłonięto 7 listopada 1963 r. z inicjatywy Komitetu Powiatowego PZPR. Pierwotnie na pomniku umieszczono napis: „Chwała bohaterskiej Armii Radzieckiej – wyzwolicielce narodów. W XXXVI rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej 7 XI 1963 r.”. W czasie PRL odbywały się tu uroczystości związane z rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem (9 maja) oraz rocznicami rewolucji październikowej.
W 1989 lub 1990 r. odbyła się tu pikieta działaczy Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), którzy domagali się usunięcia pomnika.
Potem na postumencie pojawiła tablica z napisem: „POMNIK BEZIMIENNEGO ŻOŁNIERZA DLA UPAMIĘTNIENIA ŻOŁNIERZY RADZIECKICH I POLSKICH POLEGŁYCH W CZASIE WYZWALANIA ZIEMI MIELECKIEJ SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ W OKRESIE OD SIERPNIA 1944 R. DO STYCZNIA 1945 R.”
                                                                                                     wg.       czerwoneplamy.pl
Rano zniknął Pomnik Wdzięczności Rano zniknął Pomnik Wdzięczności Rano zniknął Pomnik Wdzięczności  Rano zniknął Pomnik Wdzięczności Rano zniknął Pomnik Wdzięczności
Rano zniknął Pomnik Wdzięczności
Rano zniknął Pomnik Wdzięczności
Rano zniknął Pomnik Wdzięczności

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości