W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Informacje Wypadki, wykroczenia, pożary, powodzie...

Żołnierze Podkarpackiej Brygady OT ciągle w akcji przeciwpowodziowej

Wtorek – działania przeciwpowodziowe żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wizytował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP spotkał się z żołnierzami w czasie zmagań w Jaworniku Polskim i Birczy. Finalnie zakończył wizytę odwiedzając mieszkańcami Trzcinicy, powiat jasielski oraz pracujących tam żołnierzy 3. PBOT wraz z druhami OSP przy usuwaniu skutków powodzi. 

Terytorialsi działali na terenie powiatów rzeszowskiego, przemyskiego, przeworskiego, łańcuckiego i jasielskiego. W sumie we wtorek zaangażowanych na Podkarpaciu było 260 żołnierzy z pięciu batalionów lekkiej piechoty oraz z pododdziałów wsparcia i zabezpieczenia WOT. Do dyspozycji żołnierzy było 12 samochodów ciężarowych, piły spalinowe oraz sprzęt saperski. 

Środa – ciąg dalszych działań przeciwpowodziowych żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzisiaj w środę terytorialsi wraz ze strażakami pomagają powodzianom w usuwaniu podtopień w gospodarstwach domowych. Ponadto udrażniają gminne i powiatowe drogi dojazdowe na terenie pięciu podkarpackich powiatów nawiedzonych przez żywioł. W sumie  zaangażowanych jest ponad 220 żołnierzy z podkarpackich pododdziałów WOT. Do dyspozycji żołnierze mają 10 samochodów ciężarowych, piły spalinowe oraz sprzęt saperski. 

Największa grupa zadaniowa w ilości 65 żołnierzy z sanockiego i dębickiego batalionu WOT pomaga powodzianom w usuwaniu skutków powodzi w powiecie jasielskim w miejscowości Trzcinica. Pozostali żołnierze działają w miejscowościach Bircza, powiat przemyski, Kańczuga, Manasterz, powiat przeworski, Tarnawka, powiat łańcucki oraz Chmielnik i Dylągówka, powiat rzeszowski.  

****

Pomoc w sytuacjach kryzysowych lub klęskach żywiołowych w rejonie odpowiedzialności
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, to jeden z ważniejszych celów i misji naszej formacji. Wsparcie społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych stawiane jest na pierwszym miejscu. Żołnierze już wielokrotnie udowodnili swoim działaniem przywiązanie do swoich sołectw, gmin i powiatów oraz naszej małej podkarpackiej stolicy. 

„Zawsze gotowi, Zawsze blisko”

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości