W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Gmina Radomyśl Wielki pozyskała ponad 17 milionów na inwestycje

W 2023 roku Gmina Radomyśl Wielki pozyskała ponad 17 mln zł dofinansowania ze środków zewnętrznych na zadania gminne o łącznej wartości ponad 20 mln zł.

Taka kwota dofinansowania była możliwa do pozyskania dzięki uruchomieniu w ubiegłych latach rządowych programów pomocowych. Były to: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Program Olimpia, Fundusz Sprawiedliwości, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Natomiast ze środków unijnych pozyskano wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W sumie w ramach 17 wniosków uzyskano wsparcie na łączną kwotę 17.182.994,98 zł na zadania gminne o łącznej wartości 20.339.057,65 zł. Kilka przedsięwzięć zostało już zrealizowanych, część jest w realizacji, a na pozostałe przygotowywane są przetargi.

W ubiegłym roku złożono także trzy wnioski do Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz po jednym do Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” i do KPO w ramach programu „Maluch+”. Rozstrzygnięcie tych konkursów nastąpi w najbliższych miesiącach.

Wykaz wniosków, które uzyskały dofinansowanie w 2023 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Przebudowa drogi gminnej nr 103 552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I)” – ul. Rolna

Dofinansowanie: 412.453,00 zł

Wartość inwestycji: 648.205,41 zł

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja I

1. Renowacja zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim

Dofinansowanie: 145.582,16 zł

Wartość inwestycji: 148.553,23 zł

2. Przebudowa układu komunikacyjnego przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku

Dofinansowanie: 300.000,00 zł

Wartość inwestycji: 333.336,77 zł

3. Prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w Kościele Parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu

Dofinansowanie: 300.000,00 zł

Wartość inwestycji: 307.132,22 zł

4. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

Dofinansowanie: 400.000,00 zł

Wartość inwestycji: 416.416,50 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadanie mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Budowa dróg dla pieszych w miejscowościach Partynia i Pień przy drodze gminnej nr 103 552R oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Pień na drodze gminnej nr 103 552R

Dofinansowanie: 719.523,00 zł

Wartość inwestycji: 1.106.938,50 zł

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja II

1. Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Bocznym z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Ambonie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

Dofinansowanie300.000,00 zł

Wartość inwestycji: 329.113,56 zł

2. Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Bocznym oraz Ambonie z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu

DOFINANSOWANIE: 200.000,00 zł

Wartość inwestycji: 204.165,65 zł

3. Prace konserwatorskie i renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku

Dofinansowanie96.436,82 zł

Wartość inwestycji: 98.404,92 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6 PGR)

  1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda

Dofinansowanie: 900.000,00 zł

Wartość inwestycji: 1.100.000,00 zł

2. Przebudowa budynku byłej rzeźni w Radomyślu Wielkim na potrzeby Izby Pamięci i Tradycji

Dofinansowanie: 1.600.000,00 zł

Wartość inwestycji: 1.900.000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: PIS (Edycja 8)

  1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki

Dofinansowanie: 2.000.000,00 zł

Wartość inwestycji: 2.105.263,00 zł

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomyśl Wielki         

Dofinansowanie: 6.900.000,00 zł

Wartość inwestycji: 7.263.157,89 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: PIS (Edycja 9 Rozświetlamy Polskę)

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki

Dofinansowanie: 912.000,00 zł

Wartość inwestycji: 1.140.000,00 zł

Program budowy przyszkolnych hal sportowych Olimpia

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni

Dofinansowanie: 1.875.000,00 zł

Wartość inwestycji:  3 098 370,00zł

Fundusz Sprawiedliwości

  1. Zakup specjalnych ubrań strażackich (40 szt.)

Dofinansowanie: 102.000,00 zł

Wartość inwestycji:  120.000,00zł

2. Bezpieczeństwo to nasz priorytet!

Dofinansowanie: 20.000,00 zł

Wartość zadania:  20.000,00zł

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Festyn Parafialny na Osiedlu Lotników – Rodzinnie u Ducha

Wiadomości Mielec

Szkoły w województwie podkarpackim z najzdolniejszymi uczniami

Wiadomości Mielec

Tragedia w Książnicach

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa