25 czerwca 2019 (wtorek) - 6:35
IKEA i Kronospan przeprowadzą Audyt Iway
IKEA i Kronospan przeprowadzą Audyt Iway
IKEA i Kronospan przeprowadzą Audyt Iway
Informacje

IKEA i Kronospan przeprowadzą Audyt Iway

Kronospan, jako wiodący producent płyt drewnopochodnych i budowlanych oraz materiałów wykończeniowych, prowadzi  długoletnią współpracą z IKEA. Wśród czynników, łączących obie firmy jest dążenie do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, możliwemu również dzięki dbałości o środowisko naturalne.


Jedną z procedur, w których wyraża się współpraca z IKEA, są audyty IWAY, mające na celu  potwierdzenie zgodności z wymaganiami wobec dostawców i usługodawców m.in. w zakresie warunków środowiskowych, warunków pracy i socjalnych, wpisujących się w funkcjonujące w firmie Kronospan aspekty Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Takie audyty przeprowadzane są u wielu dostawców i nie są przez nich traktowane ani jako sytuacje wyjątkowe, ani nadzwyczajne. To jedne z często stosowanych elementów polityki działania wielu firm.

Kronospan zawsze działał, działa i będzie działał zgodnie z prawem i regulacjami, obowiązującymi w kraju, w którym funkcjonują  jego zakłady, regularnie poddając się kontrolom uprawnionych do tego instytucji. Produkcja w zakładach prowadzona jest w ramach zrównoważonego rozwoju poprzez realizację poważnych,  innowacyjnych w branży inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Firma prowadzi transparentną, otwartą politykę informacyjną, dotyczącą powyższych działań. Informacje na ich temat przekazywane są mediom oraz każdemu podmiotowi, zainteresowanemu ich merytoryczną stroną.

Jako poddostawca, Kronospan nie był dotąd bezpośrednio objęty programem audytów IWAY. Zaproszenie IKEA do jego przeprowadzenia, wystosowane na początku 2018 roku, to nie tylko wyraz wzmacniania współpracy ze szwedzkim klientem, ale również dążenia do rozwoju zakładów Kronospan jako nowoczesnych podmiotów, odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo. Jest to także potwierdzenie transparentności działań obu przedsiębiorstw.
Zakłady Kronospan w  Szczecinku i Mielcu, w wyniku rozmów wyraziły dobrowolną zgodę na przeprowadzenie audytów IKEA, które zostaną zrealizowane na początku 2019 roku.

W polskich zakładach producenta płyt drewnopochodnych trwa też proces wdrażania BAT – nowego standardu dotyczącego emisji zanieczyszczeń dla tego sektora przemysłu, którego wymagania wejdą w życie w listopadzie 2019 roku. Kronospan jako pierwszy producent w Polsce już zrealizował główne etapy jego wdrażania, zaś całość procesu zostanie zakończona w 2019 roku. Należy podkreślić również, że  informacje dotyczące etapów realizacji wymagań zawartych w Pozwoleniach Zintegrowanych są przekazywane na bieżąco organom odpowiedzialnych za kontrolę etapów wdrożenia dostosowań. 


IKEA i Kronospan przeprowadzą Audyt Iway

Zobacz też...

Dodaj komentarz

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości
%d bloggers like this: